Acties berokkenen Katoen Natie 'onherroepelijke schade'
Fernand Huts Foto: Photo News

In Antwerpen is de verzoeningsvergadering tussen vakbonden en een werkgeversdelegatie van Katoen Natie-afdeling KTN Terminals een maat voor niets geweest. De vakbonden zijn van plan hun acties voort te zetten. De directie vreest dat KTN Terminals 'onherroepelijke schade' oploopt.

De vakbonden zaten zaterdagavond samen over de lopende staking bij KTN Terminals, die er kwam nadat de bonden geen controle mochten uitoefenen op het mogelijke inzetten van niet-havenarbeiders voor havenarbeid bij een andere Katoen Natie-dochter Logisport op het Vrasenedok. Fernand Huts, ceo van Katoen Natie, stuurde daarop een deurwaarder en legde de stakers een schadeclaim van 16.000 euro op.

Zaterdagavond vond er op initiatief van Huts zelf een verzoeningsvergadering plaats, maar die liep op een sisser af.

‘Vanuit de werkgeverskant was er niemand met een mandaat om te praten over Logisport,” zegt Erik Quisthoudt (ACLVB). ‘Daardoor kon het overleg niet kon worden voortgezet.’ Volgens de vakbondssecretaris was ook Huts niet beschikbaar. De ceo zou enkele weken in het buitenland vertoeven.

‘De acties blijven voorlopig aanhouden. ‘Morgen komen we met alle bonden bijeen om te bekijken hoe de situatie verder moet.’ De mogelijkheid bestaat dat de acties zich uitbreiden naar andere terminals van Katoen Natie.

'Onherroepelijke schade'

Volgens de directie hebben verschillende rederijen al torenhoge bedragen geclaimd voor hun schepen die 'gegijzeld' worden aan de kaaien door de acties. Ze zouden aangegeven hebben de contracten te willen opzeggen, meldt de directie van Katoen Natie nog. 

Tijdens de verzoeningsonderhandelingen deed Katoen Natie Terminals als enige partij concessies en formuleerde het bedrijf een voorstel om de situatie in dit bedrijf, dat helemaal niets te maken heeft met de eisen van de vakbonden, op te lossen, benadrukt de directie.

'Katoen Natie Terminals heeft contact opgenomen met Logisport, die een controle liet uitvoeren door de vakbond in hun bedrijf om vaststellingen te doen in het kader van de eerdere aantijgingen van de havenvakbonden. Het verslag hiervan, opgesteld door afgevaardigde van de vakbond BBTK vermeldt dat de CAO van het bevoegde paritair comité onverkort en correct wordt toegepast, er geen inbreuken zijn vastgesteld en er geen illegalen zijn tewerkgesteld', zegt de directie.

KTN Terminals toont zich naar eigen zeggen bereid om, zodra de arbeiders terug beginnen te werken, de dagvaardingen lastens hen in te trekken. Voorts is Fernand Huts, CEO van Katoen Natie, bereid om met de vakbonden rond de tafel te zitten. Huts is momenteel in het buitenland en dat gesprek kan plaatsvinden vanaf 23 juli.