Hervorming van dotaties treft vooral koningin Fabiola
Koningin Fabiola Foto: BELGA

Vooral koningin Fabiola moet inleveren als de koninklijke dotaties worden hervormd. De meerderheidspartijen bereikten woensdag een akkoord over de hervorming in het Uitvoeringscomité voor de Staatshervorming. Het aantal rechthebbenden wordt verminderd, en de leden van de koninklijke familie moeten voortaan ook belastingen betalen.

Maandag al raakten de krachtlijnen van de hervorming bekend. Nu zijn er meer concrete berekeningen.

In de toekomst hebben de broers en zussen van de troonopvolger niet langer recht op een dotatie. Dat is enkel nog weggelegd voor de vermoedelijke troonopvolger, de weduwe of weduwnaar van de overleden vorst of de troonopvolger, de koning die vroegtijdig zijn functies neerlegt en zijn overlevende echtgeno(o)t(e).

De dotatie bestaat in de toekomst uit twee delen: één deel 'vergoeding', en een ander deel 'werkings- en personeelskosten'. Op de vergoeding moet personenbelasting betaald worden. De leden van de koninklijke familie moeten voortaan ook BTW en accijnzen  betalen. Dat betekent dat de netto-bedragen van de dotaties aan alle leden van de koninklijke familie dalen.

Wie krijgt wat?

De dotatie van koningin Fabiola, de weduwe van koning Boudewijn, werd begin dit jaar, na de heisa rond haar stichting, al teruggebracht tot hoogstens tweederde van de dotatie van de kroonprins. Die regeling blijft behouden, zo blijkt uit de mededeling van de premier. Maar het uitvoeringscomité gaat nu verder: na 10 jaar weduwschap wordt dat bedrag herleid tot de helft van de dotatie van de kroonprins. Dat vernam persagentschap Belga uit meerdere bronnen.

Bovendien wordt een deel van het bedrag - ter hoogte van het loon van de staatsraad of zo’n 90.000 euro - gefiscaliseerd, wat betekent dat er personenbelasting op verschuldigd is. De rest wordt beschouwd als vergoeding voor werkings- en andere onkosten.

Prinses Astrid en prins Laurent krijgen  vandaag  een dotatie en zullen die bij wijze van overgangsmaatregel behouden. Maar ook voor hen geldt dat ze belastingen moeten betalen op het  deel van hun dotatie dat overeenstemt met het inkomen van een staatsraad.

Kroonprins Filip
, die een hogere dotatie krijgt, zal personenbelasting moeten betalen op dat deel van zijn dotatie dat tweemaal de vergoeding van een staatsraad bedraagt.

Deze hervorming van de dotaties van de koninklijke familie is de belangrijkste sinds het ontstaan van de Belgische monarchie, stelt premier Elio Di Rupo in een mededeling. De hervorming maakt het systeem moderner en transparanter, aldus de regering.