Maandag en vrijdag populairste ‘ziektedagen’
Foto: rr

De voorbije vijf jaar is het aantal afwezigheden van één dag in kmo’s met 7 procent toegenomen. Dat vooral bedienden er ‘misbruik’ van maken en dat ‘sommige dagen verdacht populair’ zijn, is volgens het NSZ geen toeval.

‘Baaldagen’, zoals ‘ziektes van één dag’ in bedrijfskringen smalend worden genoemd, zijn aan een opmars bezig. Dat meldt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), dat 552 kmo-bedrijfsleiders bevroeg.

‘Bijna de helft van alle baaldagen wordt op maandag en vrijdag genomen, niet toevallig na en voor een weekend’, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. ‘Ook de werkdagen voor en na een officiële feestdag en de dag na een lokaal evenement zijn opvallend populair.’

Baaldagen komen bijna twee keer zo vaak voor bij bedienden (30 procent) als bij arbeiders (17 procent). De zogeheten carenzdag voor arbeiders – die ervoor zorgt dat wie minder dan 14 dagen ziek is, zijn eerste ziektedag niet uitbetaald krijgt – verklaart dat verschil.

‘Begrijp me niet verkeerd’, zegt Christine Mattheeuws. ‘Wie echt ziek is, verdient alle steun. Maar wie wil bekomen van een uitspatting of een snipperdag wil, moet dat maar op eigen kosten doen.’

Het eendagsverzuim van bedienden kost de kmo’s volgens het NSZ ruim een half miljard euro. ‘Daarom zijn wij in de discussie rond het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden voorstander van een veralgemening van de carenzdag, zodat ook bedienden zelf opdraaien voor een snipperdag.’

Al zijn baaldagen toch ook ‘een symptoom van een onderliggende kwaal’, aldus Chris Verleye van het sociaal secretariaat Salar. ‘Ze wijzen op een toenemend onevenwicht tussen werk en privé. Zeker in kmo’s, waar de flexibiliteit sowieso minder groot is door het kleinere aantal medewerkers.’

‘Bovendien beperken kmo’s zich doorgaans tot het minimumaantal vakantiedagen en hier en daar liggen die vakantieperiodes zelfs vast. Als de kleine dan eens ziek is en de grootouders niet beschikbaar zijn, dan lijkt een baaldag de enige uitweg. Temeer daar het risico om tegen de lamp te lopen klein is.’ Dat laatste blijkt ook uit de enquête van het NSZ: 68 procent van de kmo’s stuurt nooit een controlearts.