Recordaantal uitspraken over klachten over journalistiek
De berichtgeving rond de busramp in Sierre zorgde voor een klacht die tot een minnelijke schikking leidde. Foto: BELGA

De Raad voor de Journalistiek heeft vorig jaar in 26 dossiers uitspraak gedaan, het hoogste aantal in het tienjarige bestaan van de organisatie. Dat blijkt donderdag uit het jaarverslag. Ook het aantal ingediende klachten lag erg hoog, en vooral de dossiers over een inbreuk op de privacy zijn aan een opmars bezig.

In totaal werden er in 2012 62 klachtendossiers ingediend bij de Raad voor de Journalistiek, die waakt over de beroepsethiek van journalisten. Dat zijn er minder dan in 2011, maar wel nog steeds het op een na hoogste aantal ooit.

De meeste klachten waren gericht tegen de geschreven pers. Ruim de helft (37) had betrekking op dagbladen of dagbladjournalisten, tien over weekbladen of magazines. De overige klachtendossiers gingen over internetjournalistiek, televisieberichtgeving of de ‘media in het algemeen'. Er werden geen klachten ingediend die specifiek gericht waren tegen radiojournalistiek of berichtgeving door een persagentschap.

Het merendeel van de klachten heeft nog altijd betrekking op mogelijke fouten in de berichtgeving. Maar het aantal klachten over een inbreuk op de privacy neemt geleidelijk toe, zo meldt de raad. ‘Tien jaar geleden ging het in een kwart van de klachten over privacy, maar nu heeft al de helft van de klachten daar iets mee te zien', zegt Flip Voets, ombudsman en secretaris-generaal van de Raad.

De opgang van de privacyklachten hangt onder meer samen met toenemend van belang van het internet, al is dat volgens Voets zeker niet de enige verklaring. ‘De mensen zijn zich er ook meer bewust van geworden', zegt hij. ‘Vroeger was men al blij als men met zijn foto in de krant kwam.'

Busramp

Uiteindelijk heeft de Raad 26 uitspraken gedaan over klachten, waarbij er veertien keer inderdaad een inbreuk werd vastgesteld op de journalistieke beroepsethiek. Daarnaast werd in dertien gevallen een minnelijke regeling bereikt. Dat laatste was onder meer het geval bij de veelbesproken publicatie van foto's van slachtoffers van de busramp in Sierre.

Naar aanleiding van die busramp heeft de raad het voorbije jaar overigens ook een richtlijn uitgevaardigd, die duidelijkheid moet verschaffen over het gebruik van informatie of beelden van persoonlijke websites en socialenetwerksites.