De plannen voor een vergadering tussen het Vlaams Parlement en het parlement van de Franse Gemeenschap rond het culturele samenwerkingsakkoord dreigen in het water te vallen.

Oorzaak? Jean-Charles Luperto, voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap, gebruikt in zijn correspondentie met het Vlaams Parlement de benaming “Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles”. Omdat die benaming niet in de Grondwet staat, kan het Vlaams Parlement geen gevolg geven aan de brief Luperto, zo staat te lezen in een brief van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans.

Op 7 december 2012 sloten de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een cultureel samenwerkingsakkoord.

Om de uitvoering van het samenwerkingsakkoord voor te bereiden, vond men het in het Vlaams Parlement een goed idee om de bevoegde parlementscommissies aan beide kanten van de taalgrens eens samen te laten vergaderen.

Peumans legde de vraag voor een gezamenlijke vergadering per brief voor aan zijn collega Jean-Charles Luperto. Die antwoordde positief. Meer zelfs, hij nodigde Peumans en het Vlaams Parlement uit om de zitting te laten plaatsvinden in het “Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles”.

Maar omdat Luperto net die benaming gebruikt is er een probleem voor het Vlaams Parlement. Die benaming staat namelijk niet in de Grondwet. “Daarom kunnen we uw brief dan ook niet beschouwen als een officiële brief van het Parlement van de Franse Gemeenschap en we kunnen er daarom geen gevolg aan geven”, zo luidt het antwoord van Peumans aan Luperto.