Liégeois beticht van schending briefgeheim
Procureur-generaal Yves Liégeois. Foto: belga

Gewezen Antwerps strafrechter Walter De Smedt dient een klacht in wegens schending van het briefgeheim, valsheid in geschrifte en machtsmisbruik door procureur-generaal Yves Liégeois. De Smedt vraagt dat minister van Justitie Turtelboom de klacht doorstuurt naar het Hof van Cassatie, schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg maandag.

Rechter Walter De Smedt kwam in 2009 in opspraak toen hij een gsm-dief vrijsprak omdat een veroordeling van de man toch niet zou worden uitgevoerd. Het parket-generaal van Yves Liégeois ging over tot ‘vervolging wegens rechtsweigering'. De Smedt werd vrijgesproken, maar ging in september vorig jaar met vervroegd pensioen. Zonder de titel van ererechter, die hem niet werd gegund.

Een zaak die De Smedt hoog blijft zitten. In de eerste plaats omdat in het onderzoek volgens hem strafbare feiten werden gepleegd. ‘Zo blijkt de hele vervolging gebaseerd op een mail die onrechtmatig werd bekomen en onrechtmatig aan het dossier werd toegevoegd. Er werd ook essentiële informatie afgedekt.' Dat is schending van het briefgeheim en vervalsing.

‘Bovendien verwijt ik Yves Liégeois machtsmisbruik. Hij heeft immers een misdrijf voorgewend om een rechter te laten vervolgen, terwijl alle nationale en internationale bepalingen voorschrijven dat een rechter nooit kan aangesproken worden op de inhoud van een vonnis.'

De Smedt verstuurde zijn klacht naar minister Turtelboom een eerste keer op 19 december vorig jaar. Op 15 februari stuurde hij een herinnering. Hij kreeg geen antwoord.