Liégeois vroeg Cassatie zélf om toepassing controlebevoegdheid
Foto: BELGA

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois heeft zélf aan het Hof van Cassatie gevraagd om toepassing te maken van de algemene controlebevoegdheid. Dat meldt het Antwerpse parket-generaal vrijdag in een persmededeling, nadat in de media bericht werd dat het initiatief om het toezicht op te starten van de procureur-generaal bij Cassatie kwam.

'Gelet op het feit van de verdachtmakingen en twijfels die de laatste tijd in de media verschijnen aangaande het parket-generaal, heeft de procureur-generaal - met akkoord van de minister van Justitie en de procureur-generaal van het Hof van Cassatie - toepassing gevraagd aan het Hof van Cassatie om zijn algemene controlebevoegdheid uit te oefenen. Dit om te zorgen voor algehele en absolute transparantie', zegt Ben Zajtmann, woordvoerder van het Antwerpse parket-generaal.

Hij vermeldt daarbij ook dat in elke zaak waarin een gerechtelijk onderzoek gevorderd wordt en waarin onder meer een magistraat betrokken is, het Hof van Cassatie ingelicht wordt en ook verder op de hoogte wordt gehouden.

Het parket-generaal wil voorts nog wat enkele andere zaken betreft de puntjes op de i zetten. 'In de media wordt stelselmatig vermeld dat het gerechtelijk onderzoek gevoerd wordt door het parket-generaal. Dat is onjuist en creëert een verkeerde indruk: het parket-generaal vordert enkel een gerechtelijk onderzoek en het is de eerste voorzitter van het hof van beroep die een onafhankelijk raadsheer-onderzoeksrechter aanduidt. Deze rechter beschikt over alle middelen en bevoegdheden om het onderzoek, zonder bemoeienissen van wie ook, à charge en à décharge uit te voeren.'

Ook in het dossier met betrekking tot substituut Peter Van Calster wordt volgens het parket-generaal in de pers veelal verwezen naar de procureur-generaal zelf en dat is onterecht. 'De procureur-generaal heeft vanaf de door substituut Van Calster neergelegde klachten tegen de procureur-generaal dit dossier gedelegeerd naar de eerste advocaat-generaal, dit om op geen enkel moment een schijn van partijdigheid te creëren. De procureur-generaal komt in dit dossier op geen enkel moment tussen.'