Creg waarschuwt: ‘Electrabel liegt'
De Creg, de federale energiewaakhond, waarschuwt de consument voor de misleidende reclame die elektriciteits- en aardgasleverancier Electrabel maakt.

In hun huis-aan-huis reclameblad ‘Energiek', dat eind februari werd verdeeld, verwijst Electrabel naar een prijsvergelijking van de Creg, waaruit bleek dat Electrabel begin dit jaar de goedkoopste stroomleverancier was.

In een uitnodiging aan de consument tot ‘waakzaamheid' bevestigt de Creg dat het Fixonline-contract van Electrabel in januari inderdaad het goedkoopste was, maar dat dit contract in februari niet langer het goedkoopste is en met 8,5 procent is gestegen. Voor Vlaanderen en Wallonië staat het op plaats negen van het Creg-klassement en voor Brussel op plaats twee. Bovendien, aldus de Creg, biedt de leverancier naast dit contract ook vier andere contracten aan waarvan de prijzen beduidend hoger liggen dan het Fixonline-contract.

‘Blijf vergelijken'

Bepaalde reclameboodschappen of verklaringen hebben de neiging ‘om de consumenten slechts gedeeltelijk te informeren en hen ertoe te brengen om niet altijd de meest interessante aanbieding te kiezen', zo waarschuwt de energiewaakhond, die de consument aanraadt te blijven vergelijken.

Volgens de Creg is de oproep niet gericht tegen Electrabel. ‘Het gaat om een algemene analyse. Maar door het feit dat de Creg wordt geciteerd door Electrabel, wordt het bedrijf bij naam genoemd. Verschillende directieleden van de Creg wilden toch reageren', luidt het bij de Creg, die er nog op wijst dat Electrabel op het moment van de reclame eind februari al lang op de hoogte was van het feit dat ze niet meer het goedkoopst waren.

Electrabel reageert 'verbaasd'

Electrabel reageert 'met verbazing' op de communicatie van de Creg. Volgens het energiebedrijf heeft het in het huis-aan-huis reclameblad ‘Energiek’ alleen verwezen naar de vele positieve reacties op de prijsverlaging die het heeft doorgevoerd, onder meer van de Creg. 'Niet meer dan dat', aldus een woordvoerster.

Electrabel zegt dat haar prijzen wel degelijk dalen. De geïndexeerde prijzen (dus voor variabele contracten) worden elk trimester aangepast. 'Ze zijn significant gedaald sinds 1 januari en bleven sindsdien onveranderd', aldus het bedrijf.

De vaste prijzen worden maandelijks aangepast. Het energiebedrijf zegt dat de vaste contracten die het meest worden verkocht (Groen+ en Fix+) vanaf maart zelfs nog zullen dalen tegenover januari.

Over FixOnline - het product waar de Creg over communiceert - luidt het dat dit ook maandelijks wordt aangepast en schommelingen dus mogelijk zijn. Er wordt hier gemikt op klanten die hun energie enkel via internet willen beheren.