#DSDISCUSSIE. Heeft u nog vertrouwen in de Antwerpse justitie?
Foto: panorama
Het onderzoek-Jonathan Jacob. zou weg moeten uit Antwerpen, zegt oud-vrederechter Jan Nolf. Omdat niet procureur Hermans Dams maar misschien ook procureur-generaal Yves Liégeois een merkwaardige rol kan hebben gespeeld en omdat, onder meer door de ruzie in het diamantdossier een grote indruk van partijdigheid is ontstaan.

De Standaard discussieert vandaag over de vraag of u nog vertrouwen hebt in de Antwerpse justitie. Reageer hieronder over via #dsdiscussie op Twitter.