Procureur-generaal Liégeois doet ook diamantoorlog weer oplaaien
Yves Liégeois Foto: pol de wilde - corelio

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois richt (opnieuw) zijn pijlen op het Antwerpse parket. Nadat hij dinsdag heeft aangekondigd dat hij een strafonderzoek start naar de Antwerpse procureur des Konings Herman Dams in de zaak rond Jonathan Jacob, vernam De Tijd dat hij in de ‘diamantoorlog' ook drie nieuwe onderzoeken opent tegen parket-substituut Peter Van Calster. Het Antwerpse parket bevestigt het nieuws.

De diamantoorlog is een juridische strijd tussen Liégeois en het parket. Aanleiding was een onderzoek naar fraude bij diamantairs, aanvankelijk gevoerd door parket-substituut Peter Van Calster. Liégeois kon zich niet vinden in de aanpak van de zaak, wat uiteindelijk leidde tot een ruzie waarbij Van Calster, die gesteund werd door Dams, van de zaak werd gehaald en de parket-substituut een klacht indiende tegen Liégeois bij het Hof van Cassatie.

Nu worden drie nieuwe strafonderzoeken gestart tegen Van Calster. In één onderzoek wordt nagegaan of het dossier dat Van Calster overmaakte aan het Hof van Cassatie tegen de procureur-generaal een ‘lasterlijke aangifte' was.

Het tweede onderzoek kadert in de rechtszaak van De Morgen-hoofdredacteur Yves Desmet tegen de echtgenote van Liègeois (naar aanleiding van een opiniestuk van Desmet, nvdr ). Van Calster zou daarin documenten hebben bezorgd aan de advocaat van Desmet.

Het derde onderzoek gaat eveneens over schending van het beroepsgeheim, omdat Van Calster aan andere magistraten de vertrouwelijke brieven tussen het parket en de procureur-generaal over de diamantfraude zou hebben bezorgd.

De drie nieuwe onderzoeken betekenen ook een nieuw tuchtonderzoek tegen Van Calster, die al op een zijspoor was geplaatst en geen Antwerpse dossiers meer mocht behandelen. Opmerkelijk: dat tuchtonderzoek zou gevoerd moeten worden door procureur Dams. Of Van Calster intussen ook geschorst wordt, is nog niet duidelijk.