Onderzoek naar rol procureur Dams in zaak Jonathan Jacob
Yves Liégeois en Benjamin Zajtmann, woordvoerder van het parket-generaal. Foto: BELGA
Het Antwerpse parket-generaal start een nieuw onderzoek naar de rol van het parket bij de dood van Jonathan Jacob. Procureur des Konings Herman Dams zou informatie hebben achtergehouden. Dat heeft procureur-generaal Yves Liégeois bekendgemaakt op een persconferentie.

Gisteren, maandag, werd de advocaat-generaal op de hoogte gebracht van 'nieuwe elementen' die een nieuw onderzoek nodig maken.

Zo werd procureur Herman Dams op 6 januari 2010 persoonlijk gecontacteerd omdat Jonathan Jacob niet langer in de doorgangscel van het politiekantoor in Mortsel kon blijven. Iets wat hij nooit eerder toegegeven had. Zijn verdere tussenkomsten daarin maken nu deel uit van een gerechtelijk onderzoek, aldus Liégeois.

'De feiten en de contacten die procureur Dams nu aanbrengt, heeft hij nooit eerder meegedeeld aan de procureur-generaal. Hij heeft ze evenmin te kennen gegeven tijdens het gerechtelijk onderzoek dat werd opgestart na een klacht van de ouders van Jonathan Jacob tegen een parketsubstituut wegens valsheid in geschrifte', aldus Liégeois.

Nieuwe elementen

De substituut had volgens de ouders een stuk verwijderd uit het strafdossier waarin de tussenkomst van een dokter gevorderd werd om de geagiteerde Jonathan een kalmerend spuitje te geven. Dat stuk zou later vervangen zijn door een proces-verbaal waarin stond dat het aan de dokter was om te beslissen over het al dan niet toedienen van de spuit. Het opvorderen van de dokter was de aanleiding voor de tussenkomst van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT). Tijdens het gerechtelijk onderzoek hadden de ouders van Jacob al een klacht ingediend.

De klacht werd grondig onderzocht, maar uit niets bleek dat er strafbare feiten gepleegd werden, waardoor de klacht geseponeerd werd. Maandag werd de procureur-generaal dan op de hoogte gebracht van het feit dat procureur Dams persoonlijk gecontacteerd werd op de dag dat Jonathan Jacob gestorven was in de politiecel na tussenkomst van het BBT. 'Deze nieuwe elementen kunnen een nieuw licht werpen op de zaak en moeten grondig onderzocht worden', zei Liégeois.

'Ongezien'

Over de inhoud van die contacten wilde hij geen verdere commentaar geven, maar ze vallen wel te situeren in de fase voordat het Bijzondere Bijstandsteam van de lokale politie van Antwerpen had ingegrepen. 'Er zijn bepaalde dingen achter de schermen gebeurd, waar procureur Dams persoonlijk bij betrokken was.'

Het feit dat de procureur dat zo lang verzweeg, noemt Liégeois ongezien. Hij vindt het een ernstige aangelegenheid, waar hij bijzonder zwaar aan tilt. Hij kon nog niet zeggen of deze zaak onmiddellijke gevolgen heeft voor het verdere functioneren van Herman Dams.

Jonathan Jacob was agressief toen hij in 2010 gearresteerd werd door de politie, waarop bevolen werd hem een kalmeringsmiddel te geven. Politieagenten van het Bijzondere Bijstandsteam pakten de man zo hardhandig aan in zijn cel dat hij ter plaatse overleed.