De favoriete aandelen van Thierry Borstlap
Thierry Borstlap Foto: rr
Thierry Borstlap, senior asset manager by Dexia AM geeft zijn beleggingstips uit de energiesector.

De olieprijs is altijd onderhevig geweest aan sterke schommelingen die niet altijd de vooruitzichten van vraag en aanbod weerspiegelen. Bij het inschatten van de toekomstige olieprijs zijn er echter een aantal onweerlegbare factoren die door de korte termijnschommelingen vaak naar de achtergrond verdwijnen. De kostprijs van nieuwe projecten, de budgettaire toestand van olieproducerende landen en demografische trends zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Vanuit demografisch oogpunt is er een belangrijke steun voor de olieprijs. Op basis van de vaststelling dat de olieconsumptie sterk gecorreleerd is met de groei van de welvaart, kunnen we ervan uitgaan dat in de komende decennia de energieconsumptie van China nog kan verdrievoudigen indien China hetzelfde groeipad volgt als bijvoorbeeld Korea en Taiwan. Als China het groeipad van Korea of Taiwan zou volgen dat creëert dit een bijkomende vraag van ruim 18 miljoen vaten ruwe olie over de komende decennia, hetzij een toename van de vraag met 20% ten opzichte van de huidige wereldproductie.

Olie blijft bovendien één van de belangrijkste energiebronnen. Exxonmobil rekende ons in haar laatste ‘Outlook for Energy’ rapport voor dat in 2040 olie wereldwijd in zou staan voor 60% van de energiebehoeften tegenover 55% in 2010. Energiebesparende maatregelen zullen deze groei enkel kunnen afvlakken zoals blijkt uit de evolutie van de consumptie in de OESO landen die stabiel bleef over de voorbije jaren ondanks efficiëntieverbeteringen.

Volgens de Verenigde Naties zal de bevolking aangroei in Azië pas in 2050 haar piek bereikt hebben. Afrika daarentegen wordt verwacht tot het einde van deze eeuw een aanzienlijk groeitempo aan te houden. Volgens de VN zou tegen 2050 23.6% van de wereldbevolking uit Afrikanen bestaan tegen 14.8% in 2010. Dankzij de olie, gas en grondstoffenreserves die Afrika rijk is, zou ook de bevolking geleidelijk haar levensstandaard moeten kunnen verhogen wat onvermijdelijk tot een toename van de energieconsumptie zal leiden. Zelfs met een forse toename van de productie in het Midden Oosten en in Noord Amerika, dankzij de schalierevolutie, zal het niet eenvoudig zijn om aan deze toenemende energiebehoefte te voldoen.

In ons globaal energiefonds investeren we in de bedrijven die het beste gepositioneerd zijn om zowel op korte termijn als op langere termijn van deze trend te profiteren. In deze selectie van oliebedrijven hebben we geen grote gediversifieerde oliebedrijven opgenomen zoals Total of Shell aangezien deze bedrijven te groot zijn om het op lange termijn beter te doen dan de meer gespecialiseerde sectorgenoten. Gezien de volatiliteit in de olieprijs is het echter waarschijnlijk dat de beurskoersen van deze aandelenselectie op korte termijn sterker zullen schommelen dan die van deze grote oliebedrijven.

Noble Energy
Het Amerikaanse Noble Energy heeft een gebalanceerde portefeuille van olie en gas activa in de VS en internationaal. Het bedrijf heeft een bewezen track record in exploratie en het tijdig en binnen budget ontwikkelen van olievelden. De belangrijkste olievelden bevinden zich onshore in de VS, offshore in de Golf Van Mexico, in West Afrika en aan de kust van Israël. Onlangs presenteerde Noble Energy een nieuw 5 jaren plan aan waarbij ze een jaarlijkse groei van de cash flow vooropstellen van 24% en een rendabiliteit die over 5 jaar dubbel zo hoog moet liggen als in 2012. Gezien de trackrecord van het bedrijf en de alweer beter dan verwachte resultaten in het vierde kwartaal is dit bedrijf aan minder dan 70% van de intrinsieke waarde nog steeds koopwaardig.

Det Norske
Dit Noorse oliebedrijf concentreert zich op het zoeken naar olie in de Noorse wateren. In 2011 onderging Det Norske een transformatie door de ontdekking van het Johan Sverdrup olieveld in Noorwegen, één van de grootste ontdekkingen van de laatste decennia. Dit olieveld strekt zich uit over de blokken PL501 en PL265 waarvan Det Norske voor 20% eigenaar is. De karakteristieken van de olie en het oliereservoir zijn dermate goed dat de productiekosten er zeer laag zijn. Deze maand werd de schatting voor de omvang van Det Norske’s blok (PL265) nog met 14% verhoogd waardoor enkel de waarde van Johan Sverdrup voor Det Norske uitstijgt boven de beurskoers van het bedrijf. Doordat de focus op exploratie ligt en de productie van Johan Sverdrup pas over enkele jaren zal aanvangen, genereert het bedrijf op korte termijn onvoldoende cashflow om deze investeringen te financieren waardoor het in de toekomst waarschijnlijk nog kapitaal moet ophalen. Rekening houdend met de reeds producerende velden en een conservatieve waardering van de exploratieportefeuille is er een opwaarts potentieel van minstens 40%.

Halliburton
Dit Amerikaanse oliedienstenbedrijf heeft sterke marktposities in de hogedrukpompen die gebruikt worden bij oliewinning en de aanverwante diensten voor olie en gas boringen. Door de sterke focus op de Amerikaanse markt en de betrokkenheid bij het Macondo incident in de Golf Van Mexico is het aandeel de voorbij 2 jaar achtergebleven op Europese sectorgenoten. Alhoewel de definitieve afwikkeling van de Macondo affaire nog voor onzekerheid kan zorgen is het management zo gerust in de goede afloop dat het een dividendverhoging met 39% en de eerste inkoop van aandelen sedert 2010 aankondigde. Dit jaar zou bovendien het keerpunt kunnen worden voor Noord Amerikaanse oliedienstenleveranciers waardoor de marges en de omzet opnieuw zouden kunnen aantrekken. Een terugkeer naar de piekniveau ’s van 2011 is niet onmogelijk en betekent een opwaarts potentieel van 40%.

Hess Corp.
Het Amerikaanse Hess Corp heeft olie exploratie en productie activiteiten in onder andere de VS, Noorwegen, Ghana, Brunei, de Noordzee, Maleisië en Kurdistan. Hess is een herstructureringsverhaal. Na een reeks ontgoochelende kwartalen waarbij het bedrijf de productieverwachtingen niet inloste heeft het bedrijf een plan uitgewerkt om de vrije kasstromen te verhogen door in de kosten te snijden, efficiënter te werken en minder rendabele activiteiten te verkopen. Deze herpositionering van de portefeuille zou in 2013 rond moeten zijn waarna Hess opnieuw kan aanknopen met een jaarlijkse productiegroei van 5%. Sedert het tweede kwartaal van vorig jaar werpt deze strategie zijn vruchten af met beter dan verwachte resultaten. Bovendien zetten activistische aandeelhouders zoals Elliot Management het bedrijf onder druk om de strategie van het bedrijf te herbekijken waarbij ze heel wat verborgen waarde in het bedrijf zien (waarde van 126 dollar per aandeel). Mede onder druk van Elliot Management heeft het bedrijf reeds de sluiting van haar onrendabele raffinaderij in Port Reading en de verkoop van een opslagterminal aangekondigd waarop de koers gunstig reageerde. Naarmate het bedrijf deze herpositionering verder doorvoert zien we de beurskoers verder gunstig evolueren.

Occidental Petroleum
Het Amerikaanse Occidental (OXY) heeft olievelden in de VS, Colombia, Libië, Iraq en het Midden Oosten waarvan 60% olie produceert en het saldo gas. 61% van de productie komt uit de VS. Het bedrijf heeft een sterke reputatie met een consistente groei van het dividend dat de voorbije 10 jaar elk jaar verhoogd werd. OXY heeft als objectief een gemiddelde productiegroei van 5 à 8% per jaar. Onlangs presenteerde het bedrijf maatregelen om de operationele kosten verder te verlagen zonder daarbij de productiegroei in gevaar te brengen. Voor 2013 heeft het bedrijf als objectief om de kosten voor olieboringen met 15% te verminderen door het ontwerp van hun boorinstallaties te optimaliseren. Ook Occidental voelt de warme adem van activistische aandeelhouders in haar nek en we verwachten in de toekomst nog verdere maatregelen om bijkomende aandeelhouderswaarde te genereren.