Turtelboom: 'Ik heb alle vertrouwen in magistratuur'
Foto: Photo News
Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) vraagt een intern onderzoek door de Hoge Raad van Justitie naar de magistratuur van Antwerpen in de zaak van Jonathan Jacob. Dat doet ze niet omdat ze vermoedt dat de magistraten er door hun oversten beschermd worden - zoals SP.A'er Renaat Landuyt opwierp - wel omdat ze elke zweem van partijdigheid wil wegwerken.

In het gerechtelijke luik van de zaak rond Jonathan Jacob, de man die na het hardhandig optreden van de politie om het leven kwam in een cel in Mortsel, worden veel vraagtekens geplaatst bij het onderzoek naar de rol van het parket.

In de zaak zijn een psychiater, de directeur van een instelling en een politie-agent doorverwezen naar de correctionele rechtbank, maar de substituut die zou hebben opgedragen om Jonathan Jacob plat te spuiten, blijft vooralsnog buiten schot. De ouders van de psychotische jongeman hadden gezegd dat een pv was herschreven om de rol van het parket te minimaliseren, maar volgens de Antwerpse procureur is die schriftvervalsing niet bewezen. 

Naar aanleiding van die kwestie hebben meerdere politieke partijen opgemerkt dat het 'niet gezond' is dat het Antwerpse parket zijn eigen magistraten onderzoekt. 'Ik heb het onaangenaam gevoel dat magistraten door hun oversten gedekt worden', zo zei justitie-expert Renaat Landuyt (SP.A). Naast de SP.A, vragen ook CD&V, Groen en N-VA om een onderzoek van de Hoge Raad van Justitie.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom zei op Radio 1 dat ze 'alle vertrouwen heeft in de magistratuur', maar dat ze toch om het intern onderzoek van de Hoge Raad van Justitie gevraagd heeft omdat ze elke zweem van partijdigheid of van een doofpotoperatie wil wegwerken. 

Hoewel ze er dus vanuit gaat dat het onderzoek in Antwerpen correct verloopt, zegt Turtelboom wel open te staan voor een debat over het al dan niet (blijven) toestaan van een onderzoek naar magistraten binnen het eigen gerechtsbestuur. 

Voorts zei ze ook nog dat het wettelijk kader voor het colloqueren in een hoogdringende situatie herbekeken dient te worden. 'Als het nodig is om iemand dringend te colloqueren, dan moet er een opvangplaats beschikbaar zijn', zo zegt ze. 

Ook de opleiding van politiemensen moet verbeterd worden zodat ze 'proportioneel' kunnen optreden, aldus Turtelboom, die in een vorige ambtstermijn minister van Binnenlandse Zaken was.