De Coninck: 'Voorstellen sociale partners in grote lijnen gevolgd'
Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) Foto: BELGA

Het kernkabinet heeft beslist de voorstellen van de sociale partners over de besteding van de welvaartsenveloppe en de modernisering van het arbeidsrecht globaal te aanvaarden. Er worden wel enkele lichte aanpassingen gevraagd. Dat hebben premier Elio Di Rupo en minister van Werk Monica De Coninck vrijdag bekendgemaakt. Di Rupo wil bovendien dat het sociaal overleg volgende week hervat wordt.

Nadat er donderdagavond nog geen akkoord was over de besteding van de zogeheten welvaartsenveloppe, ging de federale regering vrijdagochtend toch akkoord met de voorstellen van de ‘Groep van 10', waarin onderhandelaars van vakbonden en werkgevers zetelen.

In de discussie rond de welzijnsenveloppe gaat het concreet over een erhoging, bovenop de index, van de pensioenen en sociale zekerheidsuitkeringen. De enveloppe voor de lastenverlagingen zal op vraag van de sociale partners besteed worden aan een verhoging van de structurele forfaitaire vermindering van de sociale bijdragen voor werknemers.

Volgens minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) is in 'grote lijnen' tegemoet gekomen aan de voorstellen van de sociale partners. Hiermee hoopt de minister het ABVV opnieuw aan tafel te krijgen.

De Coninck is ervan overtuigd dat de voorstellen evenwichtig zijn. Enerzijds moeten ze ervoor zorgen dat de mensen die werken, en dan vooral de lage lonen, nettoloon genoeg overhouden. Anderzijds zorgen de voorstellen ervoor dat diegenen die het moeilijker hebben, zoals mensen met een pensioen of een invaliditeitsuitkering, iets meer krijgen. Dat zei de minister op Radio 1.  

Aanpassingen

De regering wil wel enkele kleine aanpassingen doorvoeren, zodat de maatregelen stroken met de beslissingen van het parlement, op het vlak van opleiding, en van de filosofie van het regeerakkoord. Het gaat, volgens een verklaring van Di Rupo over 'aanpassingen die niet raken aan het globale evenwicht van de voorstellen van de sociale partners'.

Zo zullen bedrijven die regelmatig gebruik maken van het systeem van economische werkloosheid, een opleidingsplan moeten opstellen. Ook bevatten ze een verbetering van de situatie van personen die een deeltijdse job met werkloosheidstoeslag hebben.

Verder zal de verhoging van het vakantiegeld betrekking hebben op alle gepensioneerden, en in het bijzonder voor de laagste pensioenen.

Modernisering van het arbeidsrecht

Een tweede luik gaat over de modernisering van het arbeidsrecht. Hier werden de voorstellen rond de flexibilisering van de arbeidstijd, de overuren, een nieuw soort contract om drie vierde te werken en over de glijdende werkuren goedgekeurd.

Minister De Coninck liet horen dat wel enkele randvoorwaarden werden gesteld, zoals rond registratie van de gewerkte uren.

Zowel de premier als de minister van Werk benadrukten de omvang van de enveloppe, gezien de moeilijke budgettaire tijden. Voor dit jaar gaat het om 480 miljoen euro en voor volgend jaar 800 miljoen euro. Dit jaar treedt ze pas in april in werking.

'Regering legt geen bevriezing van de lonen op'

De premier ontkende ook ten stelligste dat de regering een bevriezing van de lonen oplegt. Het gaat om een loonmatiging, waarbij er geen stijging is buiten de index en baremieke verhogingen, aldus de premier.

'Gepensioneerden, werknemers en werkzoekenden hebben tussen december en vandaag een verhoging van hun loon of uitkering gekregen van 2 procent', zei hij ter staving. De Coninck van haar kant onderstreepte dat het om een maatregel voor twee jaar gaat, 'en niet voor zes jaar zoals sommigen beweren'.

Di Rupo had ook nog nieuws wat de gelijkschakeling van het statuut arbeiders-bedienden betreft. Het kernkabinet wil dat een tripartite-overleg voor einde maart met een voorstel komt.

Overleg opnieuw van start op 27 februari?

Het kernkabinet zat vrijdag opnieuw rond de tafel om na te gaan hoe het sociaal overleg opnieuw uit de startblokken kan schieten. Dat overleg zit vast sinds het ABVV de handdoek wierp.

‘Met deze positieve antwoorden vraagt de regering de sociale partners het overleg opnieuw op te starten', verklaarde premier Di Rupo. Die nieuwe start wil de eerste minister op 27 februari nemen.