De voormalige senator en minister Jacques Hoyaux is maandag in Watermaal-Bosvoorde op 82-jarige leeftijd overleden. De Franstalige socialist was een overtuigd regionalist.

Jacques Hoyaux werd geboren op 16 juni 1930 in Ukkel. Hij behaalde een doctorstitel in de rechten en zocht op jonge leeftijd aansluiting bij de Waalse Beweging. Hoyaux voelde zich Fransman. ‘Ik ben Waal, dus ben ik Fransman', zei hij.

Hoyaux werd lid van de Parti Socialiste, en klom op naar de subtop van de partij. In 1960 werd hij echter uit de lokale partijafdeling gestoten, omdat hij te Waals en te radicaal was. Hoyaux bleef een rebel in de PS, wat hem niet belette in 1974 een eerste keer senator te worden.

In juni 1977 werd Hoyaux staatssecretaris bevoegd voor Institutionele Hervormingen in de regering-Tindemans IV. In de periode van het Egmontpact was hij samen met de Vlaming Fernand De Bondt verantwoordelijk voor de hervorming van de instellingen.

Met de komst van de regering Martens I (april ‘79-januari ‘80) werd Jacques Hoyaux Franstalig minister van Nationale Opvoeding. Zijn korte passage werd gekenmerkt door een reeks schandalen, zoals de Franstalige weigering om een Vlaamse school te financieren in Komen.

Later zou hij geen ministerportefeuille meer krijgen. Hoyaux was er dan ook niet bij als in augustus 1980 het Waals Gewest werd opgericht met een eigen regering en een eigen parlementaire vertegenwoordiging.

In 1986 verliet Jacques Hoyaux de politiek en vestigde hij zich in Frankrijk.