Cassatie vervolgt Liégois niet in diamantoorlog
Foto: belga
Het Hof van Cassatie heeft beslist dat er geen reden bestaat om de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois te vervolgen wegens schriftvervalsing en laster. Liégeois werd buiten vervolging gesteld.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch van het Hof van Cassatie bevestigde aan De Standaard dat Liégeois niet vervolgd zal worden.

Substituut Peter van Calster, die tot voor kort bevoegd was voor de Antwerpse diamantdossiers, had een klacht ingediend bij Cassatie tegen Liégeois. Van Calster voelde zich geviseerd door zijn overste Liégeois. Liégeois had namelijk een gerechtelijk onderzoek tegen Van Calster geopend omdat hij meende dat Van Calster fouten had begaan in het fameuze HSBC-dossier.

De fiscus en het gerecht beschikken al een paar jaar over een lijst met de namen van diamantairs die een rekening hebben bij het Zwitserse filiaal van HSBC. Liégeois verwijt Van Calster de cd-rom met de rekeningnummers al een tijd gehad te hebben zonder dat hij officieel was neergelegd bij de griffie. Er werd hem valsheid in geschrifte verweten.

Het gerechtelijk onderzoek tegen Van Calster leverde niets op. Van Calster sloeg echter terug. Hij voerde voor het Hof van Cassatie aan dat Liégeois altijd perfect van alle stappen op de hoogte was in de HSBC-zaak. Hij verweet Liégeois dat die de elementen die hem (Van Calster) vrijpleitten, niet in het proces verbaal waarmee het onderzoek van start ging, had opgenomen.

Volgens Van Calster had Liégeois schrifvervalsing gepleegd en had hij zich bezondigd aan laster. Het Hof van Casstie ziet dat anders.