profiel - Jan Briers Jr.

Übernetwerker van de klassieke muziek

Zijn hele carrière is Jan Briers (59) al bezig met muziekevenementen. Officieel is zijn titel die van ‘gedelegeerd bestuurder' van het Festival van Vlaanderen, afdelingen Gent en Brussel. Maar achter de schermen is Briers veel meer.

Om te beginnen is deze multitasker en übernetwerker alomtegenwoordig in de klassieke concertwereld. Onvermoeibaar speurend naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingsverbanden. En vooral: naar nieuwe ...