De bedrijfswagen die bedrijven niets kost
Foto: jobat.be
Sinds de extra belastingen op bedrijfswagens komen leasemaatschappijen met de meest creatieve oplossingen voor de dag. Nieuw: de bedrijfswagen die bedrijven niets kost ...

Sinds 2012 is er een nieuwe berekeningswijze van kracht voor het voordeel van alle aard van bedrijfswagens. Door die nieuwe maatregelen van de regering Di Rupo zullen de belastingen die werknemers op hun bedrijfswagen moeten betalen gemiddeld genomen stijgen (het zogenaamde ‘voordeel van alle aard’). De belasting op bedrijfswagens wordt voortaan immers berekend op basis van de CO2-stoot, de catalogusprijs en de leeftijd van de auto.

Ondanks alle maatregelen om bedrijfswagens minder lucratief te maken, blijft het een aantrekkelijk extralegaal voordeel. Voor de werknemer vertegenwoordigt het zo’n 8,5% van zijn totaal beloningspakket. Door de nieuwe maatregelen van de regering Di Rupo wordt de bedrijfswagenmarkt aardig door elkaar geschud. De nieuwe belasting op bedrijfswagens treft 83% van de Belgen met een bedrijfswagen. Zij betalen voortaan meer dan in de vorige regeling. Gemiddeld zien Belgische werknemers met een bedrijfswagen in het eerste jaar van een leasecontract hun belastbaar voordeel stijgen met maar liefst 44%. Op jaarbasis betekent dat een stijging met 893 euro tot 2.887 euro.

Leasemaatschappijen verwachten dan ook lagere leasebudgetten en hogere operationele kosten. Leasemaatschappijen spelen hier handig op in met allerlei creatieve formules. In de praktijk zagen we al dat wanneer er een bedrag ingehouden wordt op het loon van de werknemer, de eigen bijdrage van de werknemer dikwijls overeenstemt met het exact bedrag van het forfaitair voordeel van alle aard. Zo moet een werknemer geen extra belastingen betalen.

Een andere inventieve leasevorm is ‘de bedrijfswagen die bedrijven niets kost’. “Bij deze formule neemt de werknemer zelf het initiatief om voor een bedrijfswagen te kiezen. De werkgever houdt de maandelijkse leaseprijs gewoon af van zijn nettoloon”, vertelt Erwin Coesens, country manager van DirectLease. “Het uitgangspunt is dat het een win-winsituatie moet zijn voor werkgever en werknemer. Want zelfs na de invoering van de nieuwe wetgeving blijft een bedrijfswagen budgettair immers een stuk interessanter dan extra brutoloon. Zeker omdat een privéwagen een grote hap uit het gezinsinkomen haalt.”

>

>

>

>