24 urenstaking in gevangenissen op 7 februari
Foto: BELGA
De vakbonden organiseren in gemeenschappelijk front een 24 urenstaking in alle gevangenissen op 7 februari. Dat is de dag van de nationale betoging van het federale overheidspersoneel. Uitspraken van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert zijn bij de bonden in het verkeerde keelgat geschoten.

Bogaert verklaarde vorige week in de krant De Tijd dat het gevangenispersoneel 36,5 uur werkt, terwijl 38 uur de regel is. ‘Ik zie niet in waarom dat niet opgetrokken kan worden', klonk het. De vakbonden zijn daar niet over te spreken. ‘Het gevangenispersoneel werkt geen 36,5 uur maar 36 uur. Bovendien betaalt het personeel voor die specifieke regeling', zegt ACOD.

Luc Neirynck van ACV Openbare Diensten verwacht dat het gevangenispersoneel door de uitspraken van Bogaert extra gemotiveerd zal zijn om aan de betoging en de staking deel te nemen. ‘De 36 uur zijn destijds door de regering ingevoerd naar aanleiding van de overbevolking', zegt hij. Die overbevolking is nog niet verdwenen, benadrukt de vakbondsman.

Nog niet op de hoogte

Het Directoraat-generaal van het Gevangeniswezen was maandagochtend nog niet op de hoogte van de 24 urenstaking in de Belgische gevangenissen. Er werd dan ook nog niet beslist welke maatregelen er genomen zullen worden.

'We zullen beslissen of we een beroep doen op de politie als we de stakingsaanzegging hebben ontvangen en zullen drie dagen voor de stakingsdag extra maatregelen nemen', aldus e woordvoerder Laurent Sempot.

Het Directoraat-generaal zal tijdens de 24 urenstaking bovendien in het oog houden hoeveel cipiers het werk effectief neerleggen en welke gevangenissen deelnemen aan de stakingsactie.

De staking begint op woensdag 6 februari om 22 uur.