LEUVEN - EU-parlementslid Saïd El Khadraoui is door de Leuvense sp.a-afdeling verkozen tot nieuwe fractieleider in de gemeenteraad. Hij volgt in die functie Evelyne Madrid op. El Khadraoui, die tijdens de afgelopen legislatuur ook enkele jaren schepen was, is een van de meestgenoemde namen om over enkele jaren Louis Tobback op te volgen als burgemeester van Leuven.
In een gesprek met het Leuvens studentenblad Veto herhaalt Tobback overigens met klem dat indien zijn gezondheid het toelaat, hij de volledige legislatuur als burgemeester wil uitdoen. In 2012 is Tobback 74.

,,Reagan werd de eerste keer president toen hij 70 was en Chirac twijfelt duidelijk nog om terug deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. In 2012 zal er wel een jongere op de eerste plaats moeten staan. Wie dat zal zijn? Ik zweer u dat dat op dit ogenblik niet vaststaat'', aldus Tobback.