Sociale media op de werkvloer: 'We hebben nood aan meer regels'
Foto: Jobat.be (mvw)
Een Nederlandse werknemer van Blokker werd ontslagen nadat hij zijn werkgever op Facebook ‘hoerestumperd’ had genoemd. Een Zwitserse werkneemster onderging hetzelfde lot nadat haar baas te weten kwam dat ze zich tijdens haar ziekteverlof amuseerde met Facebook. ‘We hebben dringend een deontologische code nodig’, zegt Pierre Schaubroeck van het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ).’

Socialenetwerksites zoals Facebook, Twitter en Linkedin worden alsmaar belangrijker in het leven. Via smartphones en tablets zijn we haast continu online en krijgen we meer dan ooit de kans om te communiceren.

Maar voorbeelden uit de praktijk maken duidelijk dat een verkeerd gebruik van sociale media verstrekkende gevolgen voor zowel werknemer als werkgever kan hebben. Vorig jaar werd een hoger kaderlid van een Leuvens technologiebedrijf ontslagen nadat hij zijn gal spuwde op Facebook over de werking van zijn bedrijf. Een Nederlandse werknemer van Blokker werd aan de deur gezet nadat hij zijn werkgever had beledigd op Facebook met onder meer het woord ‘hoerestumperd’. In Zwitserland heeft een verzekeraar een zieke werkneemster ontslagen omdat ze zich thuis met Facebook amuseerde, terwijl ze tegen haar baas zei dat ze door migraine niet met een computer kon werken.

Vaak verboden
Het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ) beveelt aan dat werkgevers duidelijke regels zouden opstellen van wat kan en niet kan met sociale media op de werkvloer. ‘Vandaag staat de wetgeving voor het gebruik van sociale media nog in zijn kinderschoenen’, legt voorzitter Pierre Schaubroeck uit. ‘Het is dansen op een slappe koord. Vandaar dat het zo belangrijk is dat de bedrijfsleiders het heft zelf in handen nemen en duidelijke regels opstellen, in samenwerking met hun bedrijfsjuristen. Die regels moeten ook vermeld worden in het arbeidsreglement. Zo weet iedereen in het bedrijf waar hij aan toe is. We staan zeker niet negatief tegenover sociale media, laat dat duidelijk zijn. Maar we moeten er wel verstandig mee omgaan om blunders te vermijden. Het is een fantastisch communicatiemiddel maar het kan grote gevolgen hebben voor zowel de werknemer als het imago van het bedrijf.’

>

>

>