ANALYSE: Begroting inspireert niet
Bart Brinckman Foto: rr
Zowat veertig dagen hebben de topministers geboetseerd aan een begroting voor volgend jaar. Het resultaat oogt erg consequent, afgemeten aan de reputatie van dit kabinet. Toch kan de evenwichtsoefening niet begeesteren. Daarvoor ontbreken de maatregelen die echt voor de noodzakelijke omslag kunnen zorgen.

 Maar laat ons beginnen met het goede nieuws. Met een tekort 2,15 procent van het bbp in 2013 blijft de begroting op schema om in 2015 het evenwicht volledig te bereiken. Dat blijft een fraaie prestatie die weinig landen in Europa België nadoen.

Het budgettaire werk van de regering Di Rupo leverde al de nodige schouderklopjes van Europa op. De internationale markten blijven niet achter. Voor leningen op de korte termijn betaalt België hierdoor doorgaans een negatieve interest.

De kern van de inspanning verraadt evenwel heel wat wantrouwen tussen de diverse regeringspartners. Dat staat een heldere inspiratie in de weg. Het gaat om een ratjetoe aan maatregelen die een echte structurele aanpak eerder verdoezelen.

Het klopt dat er een (heel ) kleine aanzet is om de lasten op arbeid (-300 miljoen) te verschuiven naar de lasten op vermogen (+360 miljoen) en milieu (+55 miljoen). Echt spectaculair kan dat niet worden genoemd.

Het blijft het drama van de regering Di Rupo I. België heeft nood aan een hervormingsregering die de arbeidsorganisatie en de fiscaliteit structureel in de diepte hervormt. Maar de onenigheid tussen de zes regeringspartijen maakt dit eigenlijk onmogelijk.

Uiteindelijk valt het met de fiscale verhogingen in dit werkstuk nog mee. De aanpassing van de notionele interest kan gezien de dalende rente enkel billijk worden genoemd. Bovendien blijft deze begroting gespaard van allerlei budgettaire hocus pocus waarop paars ooit een patent had.

Het onvermogen om structureel in te grijpen verklaart verder waarom de maatregelen ter verbetering van de concurrentiekracht eerder mager uitvallen. De periode om de loonhandicap weg te werken lijkt met zes jaar wel bijzonder lang en vertrekt bovendien van een illusie: een ongewijzigd beleid in de buurlanden.

Uitgerekend gisteren bleek uit cijfers van de Nationale Bank dat het consumentenvertrouwen in november een zware knik heeft gekregen. Het maakt de uitdaging voor de bedrijven er niet minder om. Met een lastenverlaging van 300 miljoen euro geeft de regering een wel erg korte springstok.

Rest de vaststelling dat dit wellicht de laatste serieuze begroting van deze regering is. Bij de opstelling van de begroting voor 2014 komt de verkiezing der verkiezingen (juni 2014) stilaan in zicht. De start van dergelijk campagne vormt zelden de voedingsbodem voor een gedegen budget.