Welke maatregelen heeft de regering genomen?
Foto: BELGA
De regering heeft een hele reeks relancemaatregelen uitgewerkt en besparingen gezocht voor de begroting van volgend jaar, goed voor 3,9 miljard euro. Een aantal maatregelen op een rij, op basis van de verklaringen van ministers.
 • Wie rookt zal binnenkort 20 cent meer moeten betalen voor een pakje sigaretten. Ook de accijnzen op alcohol worden verhoogd. Zo wordt een fles drank 4 cent duurder. Samen goed voor 100 miljoen euro
 • De roerende voorheffing op spaarproducten (kasbons, termijnrekeningen, obligatiesbv) stijgt naar een uniform en bevrijdend tarief van 25 procent. Het zal dus niet op de belastingbrief moeten vermeld worden. Het systeem van 21 procent en 4 procent verdwijnt. Dat moet 361 miljoen opbrengen. De spaarboekjes worden ongemoeid gelaten. 
 • Een gevolg van het 'bevrijdend' worden van de roerende voorheffing is dat er geen aangifteplicht meer geldt van roerende inkomsten. Een gevolg is dat de rijkentaks van 4 procent verdwijnt, net als het meldingspunt verdwijnt.
 • De regering wil dat banken volksleningen uitschrijven om spaargeld te mobiliseren naar maatschappelijk relevante projecten.
 • De vastgoedbevaks worden vanaf 2013 belast voor 15 procent. Op dit moment betalen ze niets.
 • De regering morrelt aan de premietaks op levensverzekeringen. De taks gaat van 1,1 naar 2 procent. Omdat vaak geen roerende voorheffing verschuldigd is, zo verdedigt de regering de maatregel. Concreet zal de verhoging gelden voor de TAK21 en de TAK23-producten. Voor schuldsaldoverzekeringen gaat de premietaks niet omhoog (blijft 1,1%), terwijl ook de groepsverzekeringen en de pensioenfondsen (4,4%) gespaard blijven. In totaal rekenen Di Rupo en co hier op 139,2 miljoen euro.
 • Holdings en grote bedrijven zullen een taks van 0,4 procent betalen op de meerwaarde bij verkoop van aandelen.  Beleggers betalen de taks niet. KMO's evenmin.
 • Het systeem van de notionele intrestaftrek blijft behouden, maar de regering wil het tarief nauwer doen aansluiten bij de gunstige rente-evolutie van ons land. Die scheerde eind vorig jaar nog hoge toppen, maar geeft de regering nu zelfs een duwtje in de rug. Een aanpassing aan het systeem moet in totaal - maar eenmalig - 256 miljoen euro opbrengen.
 • In 2013 en 2014 mogen de lonen niet stijgen boven de index en eventuele baremieke verhogingen. Dat moet de loonkosthandicap ten opzichte van de buurlanden met 0,9 procent doen dalen. Tegen 2014 zou de handicap nog slechts 1,8% mogen bedragen.
 • In de indexkorf zullen goedkopere producten terechtkomen om de stijging van de lonen door het indexmechanisme te beperken. De vaste huistelefoon zou geschrapt worden uit de indexkorf.
 • Voor de bedrijven worden de sociale bijdragen met 0,3% verlaagd (al hangt daar de voorwaarde van jobcreatie aan vast).
 • De bestaande fiscale regularisatie wordt geschrapt. het definitieve einde van de regeling moet 513 miljoen opbrengen (omdat het de laatste zondaars zou overtuigen). De voorbije jaren bracht de amnestie voor fiscale zondaars 2 miljard euro op.
 • Ook de NMBS en Bpost zullen moeten besparen. In totaal wordt bijna 700 miljoen euro bespaard bij het overheidsapparaat en de overheidsbedrijven.
 • Er wordt ruim 700 miljoen euro bespaard in de sociale zekerheid (vooral op de ziektekostenverzekering).
 • Bij tijdelijke werkloosheid zal meer bedrijfsvoorheffing worden afgehouden van de werkloosheidsuitkering. Nu ligt die op slechts 20 procent, wat voor vele mensen betekende dat ze achteraf moesten bijbetalen.
 • De ingreep in de recyclagevoorschriften is vooral een administratieve vereenvoudiging. Aangezien het recyclagebeleid al gewestelijk is, is het 'niet nodig dat de federale overheid daarrond nog een administratieve winkel in stand houdt, aldus de regering. Dit kost haar 2,4 miljoen euro. 

Welke maatregelen hebben het niet gehaald?

 • Geen verhoging van de BTW: Een van de opmerkelijkste pistes die naar voren kwam tijdens de begrotingsgesprekken was een verhoging van de BTW van 21 naar 22 procent.
 • Geen indexprong
 • Pinkstermaandag wordt niet geschrapt als feestdag: Dat moest een besparing van 140 miljoen euro opleveren.
 • Geen vermogenbelasting: De invoering van een vermogensbelasting lag al meerdere keren op tafel, maar wordt ook nu niet doorgevoerd.
 • Geen langere werkweek