Werkgevers hebben vragen bij de impact
De werkgevers (foto september 2012): Pieter Timmermans (VBO), Vincent Reuter (UWE), Philippe Godfroid, (voorzitter UCM), Jo Libeer (VOKA), Flor Joosen (UNIZO), Jean Pierre Delwart, Jean Claude Daoust, Piet Vanthemsche (Boerenbond) , Karel Van Eetvelt, CEO Foto: belga

De werkgeversorganisaties noemen het begrotingsakkoord onvoldoende. Unizo waarschuwt zelfs voor 'nog meer faillissementen' volgend jaar. In een gemeenschappelijke mededeling hebben de werkgevers ‘ernstige vragen bij de impact van een aantal maatregelen omdat ze de relance zouden kunnen afremmen'.

'Met deze relancemaatregelen ben ik er zeker van dat we volgend jaar nog meer faillissementen gaan krijgen en dat de werkgelegenheid zal achteruitgaan.' Zo reageert Karel Van Eetvelt, topman van Unizo, op de begroting van de regering-Di Rupo.

De regering heeft 400 miljoen euro opzijgelegd om de economie zuurstof te geven. Frankrijk besliste onlangs tien keer meer te doen, aldus Van Eetvelt. Hij is blij dat er een stap is gezet, maar het is wel een erg kleine stap, zei hij op Radio 1. 'Een doorbraak is dit niet.'

De werkgevers hebben ook allen samen een mededeling verspreid.

Ze vatten die mededeling aan met de vaststelling dat de begroting voor 2013 binnen het traject blijft om het tekort volgend jaar terug te dringen tot 2,15 procent. ‘Het aanhouden van dit traject is belangrijk', klinkt het.

Over de maatregelen om de concurrentiekracht te versterken, zijn de werkgevers minder te spreken. Bij een eerste lezing stellen ze vast dat er ‘ernstige vragen zijn bij de impact van een aantal maatregelen'.

Als voorbeeld verwijzen de werkgevers naar ‘de zoveelste aanpassing van het systeem van de notionele intrestaftrek', die volgens hen het vertrouwen van de investeerders ‘eens te meer' aantast. Een geleidelijke afbouw van de concurrentiehandicap tegen 2018 komt voor de werkgevers te laat.

Met betrekking tot de loonkostenhandicap klinkt het dat ‘een aantal eerste stappen wordt gezet'. Toch vrezen de werkgevers dat de maatregelen onvoldoende zullen zijn als de vooropgestelde economische groeiprognoses niet gehaald worden.

Tot slot vragen de werkgevers snel duidelijke afspraken met de regering over hoe het dossier arbeiders/bedienden zal worden geregeld. ‘Zo niet riskeert dit zwaard van Damocles grote meerkosten aan de ondernemingen op te leggen, die de aangekondigde maatregelen inzake loonmatiging teniet kunnen doen', klinkt het.

De mededeling is ondertekend door het VBO, Unizo, Voka, Boerenbond, Unisoc, Beci, Uwe en FWA.