De overheidsdienst Fedict heeft een consultant betaald met geld dat voor een ander project was bedoeld. De Inspectie van Financiën startte op vraag van staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V) een fraudeonderzoek naar de twee verantwoordelijke topambtenaren. Dat bericht De Morgen maandag.

Het doel van het project eHR, dat vijf jaar geleden werd gelanceerd, is een informaticasysteem te creëren waarin alle personeelszaken van de federale overheid zijn gebundeld. Omdat resultaten uitbleven, nam Fedict (Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatie- technologie) een half jaar geleden het project over van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

Fedict wou daarop een consultant onder de arm nemen, maar had daarvoor geen budget. Daarom besloten de twee topambtenaren om geld uit het potje van eBirth te halen, een ander project van Fedict om geboorteaangiftes te informatiseren. Het zou gaan om 30 à 40.000 euro.

‘Dat kan natuurlijk niet door de beugel, ook al heeft niemand zich persoonlijk verrijkt’, zegt Bogaert. ‘Het is in strijd met de wet op de overheidsopdrachten en daar til ik zwaar aan.’

Nadat Bogaert op de hoogte werd gesteld, beval hij de Inspectie van Financiën het fraudeonderzoek te voeren en schorste hij een van de twee verantwoordelijke ambtenaren. Tegen de andere ambtenaar loopt nog een vooronderzoek. De Inspectie van Financiën heeft de zaak gemeld aan het parket van Brussel. Beiden riskeren een tuchtstraf.