'Niet studiekeuze, wel schoolkeuze bepaald door sociale achtergrond'
Pascal Smet Foto: BELGA
Dirk Van Damme, hoofd van onderwijsonderzoek en – vernieuwing bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), ontkent dat hij het hervormingsplan van Pascal Smet afkeurt. De Morgen publiceerde dinsdag de kritiek die Van Damme zou hebben, maar in een reactie noemt hij die berichtgeving ongenuanceerd.

Volgens De Morgen heeft Van Damme met name kritiek op het uitstellen van de studiekeuze tot 14 jaar. Die maatregel zou hij eerder 'nutteloos' bevonden hebben, en een hypotheek op de toekomst van de jongeren. Hij zou gezegd hebben dat Smet met zijn plan te veel focust op kansengroepen, terwijl uit onderzoek blijkt dat vooral het niveau van de goed presterende leerlingen er de laatste jaren op achteruitgaat.

Maar in een reactie op het artikel nuanceert Van Damme. 'Het stoot vooral tegen de borst dat ik opgevoerd word als een tegenstander van een gelijkekansenbeleid in onderwijs', zo zegt hij. Hij ontkent dat hij zich ooit gekeerd heeft tegen de hervormingsplannen van Smet, hij acht de hoofdlijnen ervan 'juist en noodzakelijk'.

'Ik heb me wel op een genuanceerde wijze willen afzetten tegen een al te radicale en naïeve visie (die overigens niet die van de minister is) op een punt dat in het publieke debat naar voren is gekomen, namelijk het uitstellen van de studiekeuze.'

'Het uitstellen van elke oriënterende studiekeuze naar de leeftijd van 14 jaar zal naar mijn gevoel de impact van sociale achtergrond op leerresultaten niet drastisch kunnen terugschroeven, aangezien vooral de schoolkeuze door sociale achtergrond wordt bepaald', argumenteert hij. Volgens Van Damme zou iedereen tegen zijn 14de al het best de richting volgen waar zijn of haar talenten het best tot ontwikkeling komen.

Van Damme pleit nog voor het herbekijken van studierichtingen, 'waarbij technische en beroepsgerichte richtingen als volwaardig alternatief moeten gepositioneerd worden.' Hij benadrukt ook dat het Vlaams onderwijsbeleid blijvend moet inzetten op gelijke kansen en tegelijk rekening moet houden met de signalen dat betere studenten het blijkbaar minder goed doen dan tien jaar geleden.