Jean Lambrecks vindt een ontmoeting met Michelle Martin niet nodig. Ook Jean-Denis Lejeune wil enkele dagen nadenken over de vraag van Michelle Martin, de ex van Marc Dutroux.

Michelle Martin heeft via een brief van haar advocaat aan Denis Lejeune laten weten dat ze hem wil ontmoeten. Martin stelt een gesprek voor in het bijzijn van een bemiddelaar. Vader Lejeune reageert geschokt, zo schrijven Het Laatste Nieuws, Le Soir en de kranten van Sud Presse donderdag.

Via haar advocaat laat de ex van Marc Dutroux weten dat ze de vader van de vermoorde Julie wil ontmoeten. ‘Ik had haar in een brief gevraagd de waarheid te vertellen. Ik had gehoopt dat ze een antwoord zou opsturen, maar nu wil ze me ontmoeten. Ik ben daar niet klaar voor. Ik wil niet door haar gemanipuleerd worden’, aldus Denis Lejeune. Niettemin zal hij ‘eens goed nadenken’ over het voorstel.

Nuances

In de brief stelt de advocaat dat een ontmoeting beter is dan een antwoord per brief, omdat daarin nuances verloren gaan. Bijkomende voorwaarde is dat niets mag uitlekken van het gesprek naar derden.

Vader Lejeune schreef eind vorige maand een brief aan Martin met de vraag om eindelijk de waarheid te vertellen. Martins advocaat zei toen dat zijn cliënte de brief in alle discretie zal beantwoorden. Sinds haar voorwaardelijke vrijlating eind augustus verblijft Martin in het clarissenklooster van Malonne.

‘Niet reageren’

Lejeune, die donderdag onbereikbaar was, schreef daarop het volgende op zijn Facebook-prikbord. ’Ik zal vandaag niet reageren tegenover de pers, over een mogelijke bemiddeling met Michelle Martin, en ook niet de komende dagen. Ik heb tijd, rust en reflectie nodig. De komende uren en dagen zullen lastig zijn. Ik vraag daarom mijn wens te respecteren. Dank voor het begrip.’

‘Hoeft niet voor ons’

‘Een ontmoeting met Michelle Martin hoeft niet voor ons’, zegt Els Schreurs, de partner van Jean Lambrecks, vader van de vermoorde Eefje. ‘Zestien jaar heeft Martin de kans gehad om te vertellen wat er gebeurd is. Er zijn uren en uren ondervragingen geweest. Ook het assisenproces heeft zo lang geduurd om te zeggen hoe en wat, maar ze heeft die kansen niet gegrepen. Het had misschien nog in haar voordeel geïnterpreteerd kunnen worden’, zegt Schreurs namens Jean Lambrecks.

‘Alle slachtoffers hebben bij haar vrijlating op 28 augustus via de pers het voorstel tot een soort ontmoeting gekregen, hetzij via bemiddeling of een andere weg. Jean was toen zo ontdaan dat hij er niet op reageerde’, luidt het nog. ‘Als Martin een verklaring wil afleggen, dan moet ze dat maar bij de politie doen. Een bemiddeling is goed in het geval van een belediging of een diefstal, maar deze feiten zijn te gruwelijk. Zo werkt het niet. Er is in al die jaren niets veranderd.’

Rechtbank moet akkoord gaan

Als de ouders van de slachtoffers ooit beslissen dat ze Michelle Martin toch willen ontmoeten, moet de strafuitvoeringsrechtbank daar een finaal akkoord voor geven. Dat zegt Thierry Bayet, de advocaat van Martin.

De strafuitvoeringsrechtbank legde Michelle Martin verschillende voorwaarden op bij haar vrijlating. Ze mocht bijvoorbeeld geen contact zoeken met de slachtoffers en hun naasten - daarom stuurde Martin overigens niet zelf een brief naar Lejeune om bemiddeling voor te stellen, maar haar advocaat. Toch kan de strafuitvoeringsrechtbank de voorwaarden wijzigen zodat bemiddeling mogelijk wordt.

‘Nadat de twee partijen akkoord zijn gegaan over bemiddeling, moet de verantwoordelijke bemiddelaar de voorwaarden voorleggen aan hun advocaten’, zegt Bayet. ‘Het gaat bijvoorbeeld om de plaats, de begeleiding en het verloop, in functie van wat haalbaar is. Vervolgens moeten de advocaten naar de strafuitvoeringsrechtbank. Die heeft het laatste woord of de bemiddeling kan plaatsvinden of niet.’

De advocaat van Martin zegt ook dat bemiddeling niet tot doel heeft om slachtoffer en dader onmiddellijk met elkaar te confronteren. ‘Voorafgaand worden individuele ontmoetingen georganiseerd om na te gaan wat ieders verwachtingen zijn - in het algemeen liggen die hoger bij het slachtoffer. Bemiddeling hoeft ook niet te resulteren in vergiffenis. Het doel is eerder om dialoog tot stand te brengen en te begrijpen wat niet begrepen is.’

Een psycholoog is niet systematisch aanwezig bij de bemiddeling. ‘De voorwaarden zijn voor iedere bemiddeling anders.’