Sociale inspectie slaat alarm over frauderende EU-migranten
Liefst 40 procent van de EU-migranten die zeggen dat ze hier als zelfstandige werken, blijken helemaal geen zelfstandige te zijn.

Dat schrijft De Tijd donderdag op basis van de resultaten van controles die het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen (RSVZ) sinds oktober 2010 uitvoert. 'Het opengooien van de Europese grenzen zet onze sociale zekerheid in België op de helling', luidt de niet mis te verstane waarschuwing van Jean-Claude Heirman, de directeur-generaal van de sociale inspectie.

Duizenden EU- migranten die zich aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds zijn dankzij de recente controles ontmaskerd als fictieve zelfstandigen. Ze misbruiken het statuut van zelfstandige om een verblijfsvergunning te krijgen, gezinsbijslag te ontvangen en andere voordelen te genieten.

'En het probleem neemt niet af. Want de immigranten hebben ook vastgesteld dat het statuut van zelfstandige toegang geeft tot veel rechten. En binnenkort ook nog tot de attractieve 'verzekering wegens gedwongen stopzetting'', stelt Hubert De Clercq van het RSVZ. 'Men kan het betreuren dat de politiek niet heeft geluisterd naar de signalen die we daarover vanuit het RSVZ hebben gegeven.'

Heirman benadrukt dat dringend nieuwe systemen uitgewerkt moeten worden om de massale sociale fraude door EU-migranten te bestrijden. 'We moeten de fraudes meteen blokkeren. Want de bedragen die we achteraf nog kunnen recupereren zijn slechts een fractie van het echte fraudebedrag', klinkt het.

25 extra inspecteurs nodig

De RSVZ voert gerichte controles naar de sociale fraude, vooral bij Bulgaren en Roemenen die zich in ons land inschrijven als zelfstandigen. Maar het is zeker niet de bedoeling om te discrimineren. Dat zei Anne Van der Stappen, de Administrateur-Generaal van de RSVZ, op Radio 1. 'Iedereen is gelijk voor de wet.'

Maar doordat er zoveel extra controles moeten komen, vraagt de RSVZ wel extra controleurs. Nu zijn er al 50 inspecteurs bezig met de opsporing van die sociale fraude, maar de RSVZ vraagt een 25-tal extra werkkrachten, aldus nog Van der Stappen

'Oneerlijke concurrentie'

De Bouwunie reageerde op dit nieuws. Ook zij vragen een stevige aanpak van de sociale fraude door EU-migranten. Zij beklagen zich over het feit dat er oneerlijke concurrentie is tussen deze valse zelfstandigen en de bouwkmo's en zelfstandigen op bouwplaatsen die wél de regels naleven. 

Volgens de Bouwunie gebruiken ze vaak het statuut van 'werkend vennoot' van een in België gevestigd bedrijf. Maar in werkelijkheid hebben ze in die bedrijven geen enkele zeggingsmacht. Ze worden er aangenomen als zelfstandige werkkracht: dat is voor de bedrijven veel goedkoper dan werknemers aan te nemen. De Bouwunie vraagt nieuwe wetten om hier een eind aan te maken.