'Senioren zijn wel welkom in Delhaize na 16.00 uur'
Delhaize krijgt dagelijks verschillende berichten van ongeruste klanten. Aanleiding is een bericht van 22 augustus op de satirische blog TV Olen, www.tvolen.be, waarin aangekondigd wordt dat mensen die ouder zijn dan 60 jaar, niet langer welkom zijn in de Delhaize-winkels vanaf 16.00 uur. Delhaize wil benadrukken dat het om een grap gaat, aldus woordvoerder Roel Dekelver woensdag in een persbericht.

"Het bericht is compleet verzonnen, en de merknaam Delhaize en de naam van de woordvoerder werden onrechtmatig gebruikt", luidt het.

De supermarkt betreurt dat het bericht een impact heeft op zijn imago en wil nogmaals duidelijk maken dat "iedereen op elk moment van de dag tijdens de openingsuren welkom is in onze winkels en dat zonder uitzondering".

Het bericht, dat eerst verscheen op de satirische website, kreeg een eigen leven en werd doorgestuurd via e-mail en via de sociale media. "Doordat de link tussen het artikel en de bron weg was, ging de geloofwaardigheid van het bericht omhoog", legt Dekelver uit.

"We ontvangen dagelijks minstens 20 e-mails en een tiental telefoontjes van ongeruste of misnoegde klanten. Daarnaast wordt het personeel in de winkels geregeld aangesproken."
TV Olen heeft op expliciete vraag van Delhaize de boodschap aangepast. Onder de tekst staat nu "dit bericht is verzonnen", en de naam van de supermarkt is veranderd in "een willekeurige supermarkt".