Laatste Gordel lokt 29.500 deelnemers
De fietsen CD&V-ers Eric Van Rompuy en Wouter Beke moesten losgemaakt worden door de politie na een ludieke actie van het Taal Aktie Komitee. Foto: BELGA
De Gordel heeft dit jaar 29.500 deelnemers gelokt. Dat zijn er bijna 14.000 minder dan in 2011 en bijna 50.000 minder dan in 2010. Dat meldt organisator Bloso. De laatste editie van de Gordel werd nog meer dan andere jaren overschaduwd door communautaire spanningen.

 Ook in deze laatste editie van de Gordel volgens de klassieke formule wordt de aloude traditie van sabotageacties weer gerespecteerd.  Op diverse plaatsen zijn opnieuw spijkers gegooid.

Volgens Bloso-organisator Luc Peirlinck werden zondagochtend voor 8 uur reeds de eerste spijkers gemeld in de zone Asse op de 100 kilometer fietsroute tussen Dilbeek en Wemmel.

Het spijkergooien bleef gedurende de dag aanhouden. Dit jaar werden er opvallend veel spijkers gegooid in de omgeving van Wemmel en Relegem (Asse). 'Onze ploegen zijn al een paar keer ter plekke geweest om ze op te ruimen, maar men blijft er gooien', aldus Gordelcoördinator Luc Peirlinck.

Ook in de Zoniënwoudlaan in Sint-Genesius-Rode en Alsemberg werden reeds duimspijkers gegooid, met de nodige ellende voor de fietsers tot gevolg. In Sint-Genesius-Rode werd ook een aantal wegwijzers verwijderd of omgedraaid.

CD&V vastgeketend

Ook het Taal Aktie Kommittee (TAK) liet zich opmerken. Leden van de groepering hadden de fietsen van een aantal deelnemende CD&V-politici aan elkaar vastgemaakt. De politie moest tussenbeide komen om de fietsen van Eric Van Rompuy en Wouter Beke weer los te kunnen maken.

Heel wat mensen trokken zich niets aan van de communautaire context en zien De Gordel puur als een sportief familietreffen. Ook de politie hield discreet een oogje in het zeil.

Voorbereiding al communautair gekleurd

Organisator Bloso zag de voorbereiding al doorkruist door enkele communautaire conflicten. Zo gaf de Franstalige meerderheid van Sint-Genesius-Rode geen toelating om hier een start- en aankomstplaats in te richten zoals in het verleden van de Gordel altijd al het geval was geweest.

Bloso zag zich hierdoor genoodzaakt dit trefpunt te verplaatsen naar Alsemberg (Beersel) op 850 meter van het centrum van Rode. Linkebeek gaf bovendien pas twee dagen geleden toelating voor de doortocht van de Erfgoedwandeling door de gemeente.

Di Rupo betreurt 'lokale ruzie' in Rode

Premier Elio Di Rupo betreurt de lokale incidenten tijdens de Gordel. "Het is een spijtige zaak wat in Rode gebeurt", aldus Di Rupo in De Zevende Dag. Volgens de premier is de Gordel in de eerste plaats een sportieve en familiale gebeurtenis en vallen de "lokale ruzies" te betreuren.

Vlaamse politici waaronder Kris Peeters hadden vorige weken bij hem aangedrongen om minister Milquet van Binnenlandse Zaken aan te porren de gouverneur van Vlaams-Brabant te machtigen op te treden tegen Rode. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.

Toch 'controlepost' in Rode

Een vijftiental leden van het Taal Aktie Komitee (TAK) hebben sinds 07.30 uur zondagochtend een 'controlepost' opgesteld langs het parcours van de Gordel ter hoogte van het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode. Het is een ludiek protest tegen de weigering van de Franstalige meerderheid van Sint-Genesius-Rode om een Gordel-trefpunt in te richten in de gemeente.

De actievoerders delen aan de voorbijgangers klevertjes uit met de tekst 'ik was in Rode en kom er terug' en ballonnen met de tekst 'de Gordel blijft". TAK is immers van oordeel dat de Gordel in zijn huidige formule moet blijven bestaan, als een lint van Vlaamse Gordelaars dat de zes gemeenten onderling en met de rest van Vlaanderen verbindt, en niet mag afzwakken tot een toeristische vorm.

'Faciliteiten weg ermee'

Ook een 100-tal leden van Voorpost heeft zondagmorgen betoogd. vanaf het Gordeltrefpunt in Alsemberg naar het centrum van Sint-Genesius-Rode. Aan het gemeentehuis haalde Johan Vanslambroeck, voorzitter van Voorpost, scherp uit naar de Franstalige weigering om een Gordeltrefpunt in te richten in Rode en naar het BHV-akkoord. Enkele manifestanten hingen op de deur van het gemeentehuis affiches met de tekst 'faciliteiten weg ermee'.

De betoging verliep zonder incidenten. Vanslambroeck zei dat Sint-Genesius-Rode exemplarisch is voor de toenemende verfransing van de Vlaamse rand, die na 1963 zeer snel toegenomen is met de invoering van faciliteiten voor Franstaligen.

'Rode is wegens zijn geografische ligging tussen Brussel en Wallonië het mikpunt nummer één van de Franstaligen. Dat die zelfs een sportieve bijeenkomst verhinderen is het resultaat van de Vlaamse toegevingen tijdens de BHV-onderhandelingen', aldus Vanslambroeck, die de afschaffing eiste van het specifiek taalstatuut van de faciliteitengemeenten.

Ook verschillende politieke partijen grepen het Gordeltreffen aan om hun BHV-standpunten in de verf te zetten.

'Pesterijen aan beide kanten moeten stoppen'

Inwoners van Rode tekenden een wandel- en fietsparcours uit door hun gemeente langs 'een aantal mislukkingen van het Franstalige gemeentebestuur' zoals de aanhoudende overstromingen en doodgebloede woensdagmarkt in het dorpscentrum en het zwembad dat al 1,5 jaar gesloten is. Het parcours is enkel via internet bekendgemaakt.

Andere inwoners van Rode rijden de zogenaamde 'pestkoppenroute'. Ze rijden honderd keer een kilometer lange route rond het gemeentehuis als protest tegen het feit, dat het gemeentebestuur de inrichting van een Gordeltrefpunt verboden heeft.

Rik Lintermans, één van de deelnemers, bestempelde deze weigering 'als een absoluut dieptepunt in het Franstalig beleid'. Hij haalde echter ook uit naar initiatieven langs Vlaamse kant, zoals de omzendbrieven over de taal waarin overheden documenten moeten opsturen naar inwoners. 'De pesterijen langs beide kanten moeten stoppen, anders blijven de communautaire ruzies duren.'

Vorig jaar kwamen onder andere door het slechte weer slechts 43.404 personen Gordelen, een halvering in vergelijking met het jaar voordien (80.358).