N-VA dient amendementen opnieuw in om macht fiscus te beperken
Peter Dedecker (N-VA) Foto: BELGA
Oppositiepartij N-VA zal twee amendementen in verband met de privacy van belastingplichtigen opnieuw indienen om de wet die de fiscus nog meer macht geeft, aan te passen. Dat meldt Peter Dedecker, Kamerlid voor N-VA, zaterdag in een persbericht. Kamerlid Gwendolyn Rutten (Open VLD) dringt aan op een hoorzitting met de voorzitter van de Privacycommissie, Willem Debeuckelaere, in de bevoegde Kamercommissie.

Vrijdag verscheen in het Staatsblad een wet die de fiscus nog meer macht geeft dan een onderzoeksrechter. Omdat de fiscus over iedereen een dossier zal kunnen samenstellen, stelt de Privacycommissie dat de regering zo een basisrecht heeft afgeschaft.

N-VA diende tijdens de parlementsbespreking van de wet twee amendementen in die tegemoetkomen aan de opmerkingen van de privacycommissie, maar de twee amendementen werden door de meerderheid weggestemd.

'We zullen de twee amendementen opnieuw indienen om de wet aan te passen en zo tegemoet te komen aan de opmerkingen van de privacycommissie. De filosofie van de wet hebben we altijd gesteund: fraudebestrijding dient een prioriteit te zijn. Door fraude te plegen steelt men immers van iemand anders. De middelen die uit fraudebestrijding voortvloeien, zouden wij heel graag teruggeven aan burgers en bedrijven via een lastenverlaging', stelt Dedecker, een van de indieners van de amendementen.

'Dat iemand niet meer aan zijn gegevens kan, is voor ons immers een probleem. Voor ons moet een onderzoek beginnen met een vraag aan de burger. Daardoor kan een burger zijn gegevens vrij snel corrigeren, wat ook de ambtelijke controles efficiënter maakt', luidt het.

Het tweede N-VA-amendement beperkt de ontzegging van de toegang tot de persoonsgegevens tot een jaar. 'In een goedwerkende rechtsstaat is het logisch dat men rechtmatige controles snel en efficiënt afhandelt.'

'Probleem eventueel bijsturen'

Ook Gwendolyn Rutten, Kamerlid voor Open VLD, heeft oor voor de argumenten van de Privacycommissie. Zij dringt aan op een hoorzitting met voorzitter William Debeuckelaere, in de bevoegde Kamercommissie.

'Ik vind dat wat hij zegt, belangrijk genoeg is om te bespreken, om te horen wat het probleem is en hoe het eventueel kan worden bijgestuurd', zegt Rutten, in reactie op de uitspraak van Debeuckelaere in De Tijd dat de nieuwe wet verhindert om een belastingsdossier in te kijken, zolang u het voorwerp uitmaakt van een controle of onderzoek, waardoor een belastingsdossier eindeloos geheim jan blijven.

Volgens Rutten heeft minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) aangegeven dat de precieze omschrijving van wanneer het inzagerecht wordt ingeperkt, nog zou worden geregeld bij de uitvoering, en dat de Privacycommissie daarbij een rol zou krijgen. Rutten wil nu weten of een en ander kan worden geregeld bij de uitvoering, of dat er nieuw wetgevend werk nodig is.

Het meerderheidslid benadrukt nog dat een betere strijd tegen fiscale fraude een legitieme vraag is, maar benadrukt tegelijkertijd dat men bij Financiën eindelijk ook het belang gaat inzien van rechtszekerheid voor de belastingplichtigen.