Nieuwe wet maakt fiscus te machtig
Een wet die vrijdag in het Staatsblad verscheen, geeft de fiscus meer macht dan een onderzoeksrechter. Volgens de privacycommissie heeft de regering zo een basisrecht afgeschaft. Ze hoopt dat de wet wordt aangepast.

De fiscus zal over iedereen dossiers kunnen samenstellen, maar die dossiers zijn nog geheimer dan de onderzoeken van het gerecht of van de staatsveiligheid, zo schrijft de zakenkrant De Tijd.

'De privacywet geeft u het recht om alle databanken in te kijken waarin u voorkomt', reageert Willem Debeuckelaere, voorzitter van de privacycommissie. Daarop zijn enkele uitzonderingen, maar ook in die gevallen kan iemand zijn dossier opvragen, mits het onderzoek dat toelaat.

Maar de bepalingen in de nieuwe wet zijn zo ruim omschreven dat iemands belastingdossier 'eindeloos geheim' kan blijven. 'De nieuwe wet verhindert u om uw belastingdossier in te kijken, zolang u het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of daarmee verband houdende werkzaamheden', zegt Debeuckelaere.

'Wij hopen dat het om een snel-snel-wet gaat, dat het niet de bedoeling was om dat te doen', zegt de voorzitter van de privacycommissie in De Ochtend op Radio 1. Hij hoopt dat de wet wordt aangepast. De privacycommissie heeft minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) daarover al gecontacteerd.

'Wij hebben in april een advies uitgebracht. De tekst die toen voorlag, was op dat punt al problematisch. De Raad van State noemde het zelfs illegaal. Maar tot onze verbijstering is de uiteindelijke wettekst nog veel erger. Er is zelfs geen sprake meer van een onrechtstreekse controle van uw gegevens via de privacycommissie. Dat is nochtans een fundamenteel recht', aldus nog Debeuckelaere.