Woonverbod voor pedofielen goedgekeurd
Foto: Photo News
De Kamer heeft het aangekondigde woonverbod voor pedofielen goedgekeurd. Rechters krijgen daarmee onder meer de mogelijkheid om pedofielen een woonverbod op te leggen.

De rechters kunnen ook bepalen voor welke zone het verbod precies geldt, en hoe lang. Daarbij moet worden gekeken naar de bescherming van het slachtoffer, maar ook naar de resocialisatiemogelijkheden voor de dader.

Het wetsvoorstel is een uitloper van de reeks maatregelen die de bijzondere commissie seksueel misbruik heeft voorgesteld, en vult een wettelijke lacune in.

Het wetsvoorstel regelt ook het probleem van wat moet gebeuren met stukken - zoals dossiers van slachtoffers - waarvan de inbeslagneming nietig werd verklaard, waardoor ze uit het strafdossier werden verwijderd.

De raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling kunnen bepalen in welke mate de stukken nog in de strafprocedure mogen worden ingezien en aangewend door een partij. Beide instanties bepalen ook aan wie de stukken moeten worden teruggegeven.