Parwais wordt maandag het land uitgezet
De 20-jarige Afghaan Parwais Sangari zal maandagochtend op een vliegtuig richting zijn thuisland Afghanistan worden gezet. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde vrijdagavond dat er geen sprake is mensenrechtenschendingen bij de beslissing om de nieuwe asielaanvraag van Sangari niet te behandelen

Nadat een beroepsprocedure om een nieuwe asielaanvraag te behandelen donderdag nog een negatief oordeel kreeg van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, stond officieel niets een uitwijzing nog in de weg. De dienst Vreemdelingenzaken zou echter nog een regularisatieaanvraag, die nochtans niet opschortend werkt, bekijken vooraleer een nieuwe datum te plannen.

"Die beslissing is er nu, al heeft men mij er de inhoud nog niet van meegedeeld", zegt meester Verstrepen. "Maar aangezien men vervolgens een nieuwe datum voor repatriëring heeft gepland, wijst alles erop dat ook deze aanvraag het niet gehaald heeft."

Verstrepen trok daarop vrijdagavond nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, omdat ze vindt dat de rechten van Parwais geschonden zijn door het niet behandelen van de nieuwe asielaanvraag.

Het hof oordeelde echter vrij snel dat er geen sprake is van mensenrechtenschendingen bij de beslissing om de nieuwe asielaanvraag van Parwais Sangari niet te behandelen en dus wordt de jongen maandagochtend op het vliegtuig naaar Afghanistan gezet.

"Dat is uiteraard een erg zware beslissing om dragen", zegt Verstrepen in naam van Parwais en het gezin dat hem wilde adopteren.

'Waarom geen uitzondering?'

"We vinden het vooral eigenaardig dat de asielaanvraag niet meer bekeken wordt, hoewel er een brief is opgedoken van de oom van Parwais die inhoudelijk niet wordt betwist. Men heeft enkel een weigering uitgesproken om formele redenen, namelijk omdat de brief er in theorie al in 2008 moest zijn om mee te tellen in het dossier."

Volgens Verstrepen beseft de Dienst Vreemdelingenzaken maar al te goed dat Parwais in Afghanistan gevaar loopt, maar weerhoudt dat hen er toch niet van hem uit te wijzen.

De advocate begrijpt naar eigen zeggen ook niet dat voor Parwais geen uitzondering kan worden gemaakt in het kader van de regularisatie. "Voor Scott Manyo kon dat blijkbaar wel, en de beide dossiers zijn volledig gelijklopend."

Parwais Sangari verblijft al vier jaar in ons land en zou erg goed geïntegreerd zijn. Hij vluchtte weg uit Afghanistan nadat zijn vader vermoord zou zijn bij een afrekening.