De Benelux heeft vrijdag een dringende oproep gelanceerd aan Rusland en China om in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in te stemmen met een resolutie over de politieke overgang in Syrië. De oproep kwam van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, aangezien België momenteel voorzitter is van de Benelux.

De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, die elk over een vetorecht beschikken, bogen zich zaterdag in Genève over een voorstel om een overgangsregering in Syrië op te richten en de noodzaak om het stappenplan van Kofi Annan uit te voeren, waarin onder meer sprake is van een staakt-het-vuren.

De Benelux dringt voorts aan op bijkomende sancties tegen het Syrische regime om de druk op Damascus op te voeren en de reeds genomen sancties door alle landen die betrokken waren bij de derde conferentie van de Vrienden van Syrië op dezelfde manier toe te passen.

De drie landen zijn ook verheugd over de nieuwe overlopers van het Syrische leger, zoals generaal Mounaf Tlass, een jeugdvriend van Bachar al-Assad. De Benelux vraagt ook dat er bijkomende maatregelen genomen worden om desertie uit het Syrische leger te vergemakkelijken door perspectieven voor de wederopbouw te bieden.