Nieuwe regels in de maak voor opvang Nederlandse kinderen in Vlaamse crèches
Foto: DBA
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil vermijden dat er te veel ouders uit Nederland hun kinderen naar de Belgische opvang sturen. 'We gaan bekijken hoe we dit in de uitvoeringsbesluiten van het kinderopvangdecreet kunnen inschrijven', zegt hij vrijdag in Het Belang van Limburg.

Begin juni werd in de Nederlandse pers melding gemaakt van een 'oranje vlucht' richting België, nadat de prijzen van de kinderopvang in Nederland waren gestegen. Daar betalen ouders immers zowat 70 euro per dag opvang, terwijl dat in ons land ongeveer 28 euro is.

'Het verschil is dat de Nederlandse overheid niet zelf de opvangvoorzieningen subsidieert, maar de ouders wel een zogenaamde opvangtoeslag geeft', legt Vandeurzen uit. 'Die opvangtoeslag is door besparingen verlaagd, waardoor het prijsverschil met België vergroot is.'

Hoewel uit gegevens van Kind en Gezin blijkt dat die 'oranje vlucht' nogal blijkt mee te vallen, neemt Vandeurzen zijn voorzorgen. 'We gaan na hoe we kunnen vermijden dat we Nederlandse gezinnen in de grensstreek aanmoedigen om uit financiële overwegingen hun kinderen naar België te sturen, maar we moeten wel rekening houden met de Europese regels van vrij verkeer van diensten.'