Cannabis helpt toch niet tegen MS
Foto: PHK
Even was er hoop: er waren immers aanwijzingen dat cannabis heilzaam zou zijn voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose (MS). Maar uit nieuw Brits onderzoek van de Universiteit van Plymouth blijkt nu dat cannabis geen soelaas kan bieden.

Bij het onderzoek namen proefpersonen een capsule met THC in, een van de werkzame stoffen in cannabis. Het resultaat was een teleurstelling: er was geen verschil in de ontwikkeling van MS zichtbaar tussen de mensen die een placebo slikten en zij die een pil met THC kregen. Nochtans waren de prognoses in een eerder stadium wel hoopgevend.

Artsen schrijven mensen die lijden aan MS soms wel eens medicinale cannabis voor om spierverkramping tegen te gaan. MS is een ziekte waarbij het centrale zenuwstelsel wordt aangetast. Patiënten genezen maar zelden van de aandoening.