Een dertigtal advocaten van de afdeling Jeugd van de Brusselse balie blokkeert woensdag sinds 09.30 uur de toegang tot de jeugdrechtbank om hun eisen aan de regering kracht bij te zetten. De advocaten willen onder meer een betere vergoeding voor hun pro Deo-werk. Ze zijn niet meer aanwezig op zittingen en bij verhoren, tenzij het om een noodgeval met een minderjarige gaat.

'Voor elke pro Deo-verdediging van een minderjarige krijgt de advocaat een bepaald aantal punten als vergoeding. Op een jaar tijd daalde het punt voor de advocaten van de jeugdafdeling van 26,10 euro tot 24,64 euro. In die omstandigheden wordt het steeds moeilijker om kwaliteitswerk te leveren', aldus Amaury de Terwagne, de advocaat die verantwoordelijk is voor de afdeling Jeugd bij de balie van Brussel.

'Het aantal geopende dossiers bij de jeugdrechtbank stijgt jaar na jaar. De hoogdringendheid en de technische complexiteit van de dossiers nemen eveneens toe, terwijl de vergoeding van de advocaten steeds lager wordt. Op termijn riskeren de advocaten hun aantal cliënten te moeten verhogen om uit de kosten te raken, en dat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening aan hun cliënt', luidde het.

De Terwagne herinnerde er ook aan dat de advocaten van de jeugdafdeling vanaf oktober 2012 btw-plichtig zijn en hun honoraria wellicht dus zullen moeten verhogen.