De hackers die Kerknet, de website van de Kerk in Vlaanderen, sinds 7 mei platlegden, willen het instituut het zwijgen opleggen. In een e-mail aan Toon Osaer, directeur van uitgeverij Halewijn, verklaarden de anonieme hackers dat het gaat om aanval om ideologische redenen.

Volgens Toon Osaer, directeur van uitgeverij Halewijn, dat Kerk & Leven uitgeeft, kampt www.kerknet.be sinds 27 april met DDoS-aanvallen. Daarbij wordt een website verzadigd met externe communicatieverzoeken en kan die niet meer efficiënt reageren.

'De aanvallen werden uitgevoerd vanop meerdere computers tegelijkertijd, waardoor alle bandbreedte opgebruikt wordt en de website niet meer te bereiken is', aldus Osaer. 'Aanvankelijk was één van de maatregelen het wijzigen van onze DNS-instellingen, maar de hackers lieten weten dat we ons geen illusies moesten maken, dat ze ons toch zullen vinden.'

Osaer verklaarde vervolgens zelf contact te hebben gezocht met de hackers. 'Ik kreeg als antwoord dat ze de Kerk het zwijgen willen opleggen. Het is dus duidelijk een ideologisch geïnspireerde actie.'

Eind mei opnieuw online?

De hackers ondertekenden hun in het Engels geschreven antwoord met 'in the name of TS', maar aan het taalgebruik vermoedt Osaer dat het niet om Engelstaligen gaat.

Sinds de start van de aanvallen werd Kerknet een paar keer 'via allerlei kunstgrepen' opnieuw online gezet, maar sinds 7 mei was dat niet meer het geval. Toon Osaer hoopt Kerknet tegen het einde van de maand opnieuw online te krijgen.

Er is inmiddels klacht neergelegd bij de Federale Computer Crime Unit.