Porno doet minder werken
Foto: jobat.be
Een studie van de University of Sydney bij intensieve gebruikers van porno wijst uit dat een verslaving aan porno de arbeidsproductiviteit doet dalen.

Sociale en relationele problemen, maar ook verlies van werk en aanvaringen met de wet zijn vaak voorkomende gevolgen van een pornoverslaving. De Australische wetenschappers die hun studie uitvoerden bij 800 intensieve pornogebruikers toonden aan dat 47% van de respondenten tussen de 30 minuten en de 3 uur per dag naar porno kijken.

“Pornografie is alom bekend, maar over de impact ervan is nog altijd weinig gebleken”, aldus professor gezondheidswetenschappen aan de University of Sydney, Gomathi Sitharthan. Van de respondenten is 43% tussen elf en dertien jaar begonnen met het kijken naar porno. Daarnaast blijkt ook dat 30% weet dat de eigen arbeidsproductiviteit daalt ten gevolge van hun pornoverslaving.

>

>

>

>