'Taboe op melden seksueel kindermisbruik wankelt'
Foto: childfocus
Het aantal meldingen en dossiers van seksueel kindermisbruik neemt toe. Daarbij bleken de slachtoffers vooral jonge meisjes te zijn. Dat meldt Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen.

Bij Child Focus is het aantal dossiers rond seksueel kindermisbruik toegenomen van 331in 2010 tot 534 vorig jaar. Ook het aantal preventieve oproepen steeg. In 2011 kreeg de stichting 203 preventieve meldingen, tegenover 41 in 2010. Die stijging wordt toegeschreven aan de onthullingen van het historisch misbruik binnen de katholieke kerk, die tot een grotere alertheid zou geleid hebben.

'De ruchtbaarheid die aan het seksueel misbruik werd gegeven, heeft een positief effect gehad', legt algemeen directeur Heidi De Pauw maandag uit op de voorstelling van het jaarrapport van de stichting. 'Het taboe raakt stilaan doorbroken.'

Vorig jaar gebeurde 37 procent van de meldingen door de moeder, 16 procent door de vader, 16 procent door een ander familielid. 24 procent van de meldingen gebeurde door een buitenstaander en 7 procent door het slachtoffer zelf.

Vorig jaar noteerde de stichting ook een stijging in het aantal dossiers van weggelopen jongvolwassenen (18 tot 24 jaar), van 10 in 2009 naar 45 in 2010 en 74 in 2011.

Vooral meisjes

Bij de effectieve gevallen van seksueel misbruik waren in 2011 vooral jonge meisjes het slachtoffer: iets meer dan twee derden van de 326 effectieve gevallen van seksueel misbruik. 103 slachtoffers zijn jongens en in vijf gevallen kent Child Focus het geslacht niet. De slachtoffers zijn in de helft van de gevallen jonger dan 12 jaar.

In 17 van de 534 behandelde dossiers gaat het om georganiseerd of commercieel misbruik van vaak onbekende slachtoffers, aldus de stichting. Bij twaalf gevallen ging het om kinderprostitutie, bij drie over sekstoerisme en bij nog eens drie over kinderhandel.

Nieuwe technologieën

Child Focus merkt ook op dat in 57 dossiers nieuwe technologieën, zoals socialenetwerksites en chat, een rol speelden. 'Child Focus speelt in op deze nieuwe technologieën', vertelde Jean-Louis Duplat, de voorzitter van Child Focus. 'Jongeren bellen amper, maar maken meer gebruik van chat. De stichting richtte dan ook een chatlijn op, waar jongeren op een anonieme manier contact kunnen zoeken met specialisten.'

De stichting overlegt op 14 mei ook met Evelyne Huytebroeck, minister van Jeugd in de Franstalige gemeenschap, voor een samenwerkingsprotocol na de verontwaardiging over de 'Stop Child Porno'-campagne van de stichting. 'We verontschuldigen ons bij hen die we shockeerden, maar de campagne heeft effect gehad', aldus Duplat. Na de lancering van de campagne verdrievoudigden zo de meldingen van kinderporno op het internet.