'De Fransen hebben voor verandering gekozen', zei François Hollande bij zijn eerste toespraak na zijn verkiezing tot president. Die hield hij iets na negen uur zondagavond op de Place de la Cathédrale in zijn thuisstad Tulle, waar duizenden aanhangers hem toejuichten.

'Op deze 6 mei hebben de Fransen voor verandering gekozen', begon hij zijn speech. Hij uitte daarbij ook meteen zijn 'dankbaarheid' om de taak die hem toevertrouwd was.

En net zoals Sarkozy eerder op de avond had opgeroepen om respect te hebben voor de keuze van de Fransen, riep ook Hollande op om respect te hebben voor zijn tegenstander.

Hij gaf wel duidelijk te verstaan dat er een nieuwe wind zal waaien door het Elysée. 'De verandering begint nu', riep hij uit. Volgens Hollande lopen er te veel breuklijnen door de maatschappij en daar moet verandering in komen. 'Er is maar één Frankrijk, één natie', aldus Hollande die te kennen gaf dat hij president 'van alle Fransen' zal zijn. 'Van een land waar iedereen gelijke rechten en plichten heeft.'

Dat dat gemakkelijker gezegd dan gedaan is, lijkt Hollande wel te beseffen. Hij liet dan ook niet na om te verwijzen naar de uitdagingen die de nieuwe president te wachten staan: de arbeidsmarkt, de begroting, het sociale model, onderwijs...

Hollande gaf aan dat hij na zijn 5 jaar in het Elysée mag afgerekend worden op twee vragen: 'Waren mijn beslissingen rechtvaardig en hebben ze de jongeren geholpen?'

Wat Europa betreft, had hij het over een 'nieuwe start'. 'Mijn verkiezing brengt hoop in de hele wereld', heette het. Hij liet ook verstaan dat hij over het het Europese begrotingspact wil onderhandelen: 'We moeten groei en welvaart in  Europa brengen.'

Maar hij legde vooral de nadruk op de eenheid die hij wil bewerkstelligen: "Ik zal de waarden van de Republiek verdedigen. Geen enkel kind mag achterblijven. We moeten eraan werken dat onze kinderen het beter hebben dan wij."

Ondanks de immense uitdagingen die hem te wachten staan, ziet hij de toekomst strijdlustig tegemoet. 'Ik heb het volste vertrouwen in Frankrijk', zei hij. 'Wij zijn in staat om die uitdagingen aan te gaan, zoals we altijd al gedaan hebben in de geschiedenis.'

Naar Parijs

Nadien vertrok Hollande naar Parijs om zijn aanhangers op de Place de la Bastille toe te spreken. Daar zag het, ondanks het late uur, zwart van het volk en er was geen doorkomen meer aan op het plein, waar links ook 31 jaar geleden, na de eerste overwinning van François Mitterand, had verzameld.

Ook in zjin toespraak daar legde hij de nadruk op het feit dat hij een president voor alle Fransen wilde zijn. 'Na jaren van breuken en verschillen is het tijd om te verenigen', klonk het opnieuw. 'Deze overwinning mag geen rancune of revanche inhouden, maar het sein tot verenigen zijn. Laat dit een overwinning zijn die ons allen verheft en verheugt.'

Hollande keek in Parijs ook meteen over de grenzen. 'Jullie zijn meer dan een volk', zei hij. 'Jullie zijn een beweging. Een beweging die in heel Europa opstaat.' En opnieuw legde hij de nadruk op de  twee speerpunten waar hij zijn beleid wil op stoelen: rechtvaardigheid en de jeugd.   'Draag die boodschap uit, naar alle volkeren, in heel Europa.'