De favoriete aandelen van Bart Baetens
Foto: rr
Bart Baetens en het team thematische fondsen van Petercam probeert door veelvuldige bedrijfsbezoeken de trends binnen verschillende sectoren te volgen.

De portefeuilleconstructie van Petercam gebeurt op basis van een top-down macro-economische visie, die erop gericht is de langetermijntrends te onderscheiden van de hypes. Dankzij onze veelvuldige bedrijfsbezoeken en contacten binnen vele sectoren kunnen we de trends identificeren die op lange termijn een invloed hebben op ons sectorbeleggingsbeleid.

Binnen deze trends onderscheiden we dan nog eens bepaalde subthema’s die zorgen voor de concrete invulling van onze stock picks. Een diepgaande analyse van de bedrijven met de juiste businessmodellen, vraag/aanboddynamieken en kostenstructuur wordt zonder uitzondering toegepast.

Onze tips zijn dan ook afkomstig uit de thematische aandelenfondsen (energie, landbouw, mijnbouw, het globale World 3F fonds).

Shoprite

Shoprite is een retailer (food en non-food) die door een multimerken strategie een perfecte play is op de (vaak vergeten) Afrikaanse consument. Met Zuid-Afrika als basis heeft deze groep een distributienetwerk uitgewerkt in meerdere Afrikaanse landen (van de 95.000 werknemers zijn er 11.000 actief buiten Zuid-Afrika). Het grote competitieve voordeel is zijn balans die ze perfect kunnen gebruiken in een enorm gefragmenteerd landschap (allemaal kleine buurtwinkeltjes). Ze doen zelf de ontwikkeling van de sites waar ze hun verschillende winkels willen bouwen, wat hen het voordeel geeft dat ze grote premium lokaties kunnen verwerven. Een ander voordeel is dat ze door hun schaal en financiele slagkracht grote distributiecentra kunnen ontwikkelen, wat hen een logistiek voordeel geeft in landen waar de infrastructuur vaak een pijnpunt is. Dat heeft wel tot gevolg dat hun werkkapitaal iets hoger ligt dan wat we doorgaans gewoon zijn in Europa, maar dit creeërt aan de andere kant een enorme instapdrempel voor nieuwe spelers en verzekert hun bovengemiddelde groeipotentieel. Shoprite is dus een unieke opportuniteit om in te spelen op de groeiende Afrikaanse bevolking, al is het met een koers-winstverhouding van 20 niet het goedkoopste aandeel. Kwaliteit heeft echter altijd zijn prijs!

London Mining

Het belangrijkste actief van het bedrijf is het Marampa ijzerertsproject in Sierra Leone. Wat ons aan dit project bevalt, is dat de productie begon in januari en dat er ondertussen reeds verschillende ladingen erts zijn verscheept. Daardoor is er al veel risico uit het project en we denken dat de markt dit nog niet ten volle waardeert. Het project is een schoolvoorbeeld van kapitaalefficiëntie en de constructiekost bedraagt minder dan 70 USD per ton tegenover gemiddeld 150 USD per ton voor de sector. Dit werd gerealiseerd dankzij intelligente en goedkope logistiek (vervoer via vrachtwagens en schepen) ten opzichte van het doorgaans dure spoorvervoer. Het team geleid door Graeme Hossie bestaat voor een groot deel uit ex-kaderleden van Vale met een lange ervaring in ijzererts. Het team heeft een uitstekend trackrecord en haalde een return van meer dan 1000% in 2008 op de aankoop, ontwikkeling en verkoop van een Braziliaanse mijn aan ArcelorMittal. Het management heeft ook aandelen in het bedrijf. Buiten Marampa heeft London Mining een ijzerertsproject in Groenland en een klein steenkoolproject in Colombia. Het bedrijf zal dit jaar 1,5 miljoen ton produceren en 4,2 miljoen ton in 2013. Aan de huidige ijzerertsprijzen noteert het aandeel aan 10x de winst voor 2012 en aan een bijzonder lage 3x de winst voor 2013. Daarom denken we dat de huidige aandelenprijs een aantrekkelijk instapmoment is. Het belangrijkste risico volgens ons is geopolitiek aangezien Sierra Leone een relatief riskant land blijft (veel armoede en nog geen lange geschiedenis van institutionele stabiliteit). Toch heeft het land de jongste jaren behoorlijk wat vooruitgang geboekt met grote internationale investeringen in ijzererts, olie en landbouw. Het andere risico houdt verband met de ijzerertsprijzen en de vraag naar deze grondstof, die voornamelijk gedreven wordt door infrastructuur in groeilanden.

Africa Oil

Dit is een olie- en gasbedrijf genoteerd in Canada, en een belangrijke partner van Tullow Oil in de Oost-Afrikaanse Rift Basins. Het bedrijf heeft exploratieprojecten in 7 basins in Kenia, Ethiopië en Puntland (Somalië). Africa Oil heeft de jongste 5 jaar 300.000 vierkante kilometer vergaard door 5 corporate deals. Het bedrijf mikt op 2 boorplatformen en voorziet om 7 tot 10 putten te boren in de komende 18 maand, waarvan er 3 tot 5 gelegen zijn in Kenia. Er zijn naar schatting 5,3 miljard vaten olie aanwezig en er bestaat een kans dat het gebied even rijk aan olie is als Oeganda. Het bedrijf heeft een sterke balans, met een cashpositie van 118 miljoen USD om alle exploratie-activiteiten te financieren in 2012. Africa Oil is een pure play exploratiebedrijf met activiteiten in frontier markten.

Fondul Proprietatea

FP is een investeringsmaatschappij die werd opgericht door de Roemeense staat om mensen te vergoeden van wie het vastgoed werd geconfisceerd tijdens het communistische regime. Het fonds wordt beheerd door Franklin Templeton met een mandaat van 4 jaar, en werd genoteerd op de beurs van Boekarest in januari 2011. De staat houdt nog steeds 39% van de aandelen aan. De portefeuille bevat participaties in 83 bedrijven, vooral staatsbedrijven, waarvan er ook 28 beursgenoteerd zijn, en heeft een sterke weging naar de olie- en gassector en de energiesector. De belangrijkste triggers zijn een aantal mogelijke beursnoteringen en secundaire plaatsingen in de komende jaren. Dat kan de waarde naar boven brengen, net als herstructureringen van de portefeuille, die al aan de gang zijn. Het belangrijkste risico is politiek aangezien de staat een meerderheidsaandeelhouder is in de belangrijkste posities van FP. Het aandeel noteert echter met een discount van 54% op de officiële intrinsieke waarde berekend op 31 maart. Die discount is hoger dan voor andere Roemeense investeringsfondsen (de zogenaamde SIFs). FP heeft ook een aantrekkelijke dividendpolitiek, aangezien alle interesten en dividenden worden uitgekeerd, na aftrek van kosten en vennootschapsbelasting. Zo bedraagt het dividendrendement 7% voor 2011; de volgende coupon is betaalbaar in juni.

CF Industries

CF is de grootste stikstof meststoffenproducent in Noord-Amerika. Stikstof is een essentiële voedingsstof, in het bijzonder voor maïs. Aangezien aardgas de belangrijkste grondstof is voor de productie, is CF één van de belangrijkste begunstigden van de dalende aardgasprijs. Dankzij een aanbodtekort van stikstof in de VS, de lage aardgasprijs en een sterke positie in logistiek is CF de belangrijkste leverancier van meststoffen aan de ‘corn belt’ in de VS. CF heeft de beste kostenstructuur en is zelfs goedkoper dan de meest recente productiesites in het Midden-Oosten die produceren voor de exportmarkten. Aangezien het erg moeilijk is om nieuwe capaciteit te bouwen omwille van milieurichtlijnen, zal het huidige aanbodtekort en het kostenvoordeel voor ten minste de komende 10 jaar blijven duren. De recente financiële resultaten waren uitstekend en CF noteert momenteel aan een verwachte K/W van 8,5 voor 2012. Het bedrijf heeft een schuldenvrije balans per einde maart. CF heeft geen belangrijke investeringsuitgaven gepland, en daarom verwachten we dat het bedrijf de overtollige cash zal uitkeren aan zijn aandeelhouders in de vorm van nieuwe inkoopprogramma’s van eigen aandelen.