'Extra maand ouderschapsverlof moet meetellen voor pensioen'
Sonja Becq en Stefaan Vercamer: ‘Onthaalouder is een echt beroep geworden.' bdw, pdv Foto: © Bart Dewaele
De extra maand bij de verlenging van het ouderschapsverlof telt voorlopig niet mee als gelijkgestelde periode voor de berekening van het pensioen. Dat kaart CD&V-Kamerlid Sonja Becq aan. Minister Vincent Van Quickenborne onderzoekt de zaak.

Eind maart verlengde de regering het ouderschapsverlof met één maand. Ouders van kinderen geboren na 8 maart 2012 hebben recht op vier maanden betaald ouderschapsverlof, ouders van kinderen geboren voor 8 maart 2012 hebben recht op een extra maand onbetaald ouderschapsverlof.

Maar de regeling zou een negatieve impact kunnen hebben op het pensioen van de ouder die verlof neemt, zo waarschuwt CD&V-Kamerlid Sonja Becq.

De eerste drie maanden van het ouderschapsverlof worden voor het berekenen van de pensioenen nog steeds gezien als een gelijkgestelde periode (wat betekent dat die periode van drie maanden gezien wordt als een periode van tewerkstelling, red.). Maar op basis van de huidige wetgeving zal de extra maand ouderschapsverlof niet meetellen voor de berekening van het pensioen.

'Het zou logisch zijn dat deze extra periode ook gelijkgesteld is voor de berekening van het pensioen later', aldus Becq.

Volgens minister van Pensioenen Van Quickenborne wordt de gelijkstelling van de vierde maand ouderschapsverlof momenteel onderzocht. 'Het regeerakkoord voorziet dat de regering in overleg met de sociale partners zal nagaan hoe op termijn de stelsels van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en de andere thematische verlofregelingen in een individuele loopbaanrekening kunnen worden geïntegreerd. De gelijkstelling van de vierde maand ouderschapsverlof zal in dat kader worden onderzocht.'