VN dreigen met sancties tegen Sudan en Zuid-Sudan
Foto: REUTERS
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft woensdag unaniem ingestemd met een resolutie waarin wordt gedreigd met sancties tegen Sudan en Zuid-Sudan als beide landen de vijandelijkheden niet binnen 48 uur staken.

De Veiligheidsraad wil dat de twee landen weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. 'De bestaande situatie bij de grens tussen Sudan en Zuid-Sudan vormt een serieuze bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid', aldus de Veiligheidsraad.

De Raad sprak zich uit voor een vredesplan van de Afrikaanse Unie dat erop gericht is de landen om de tafel te krijgen. In de resolutie worden tevens de grensoverschrijdende aanvallen, de inname van de stad Heglig door Zuid-Sudan en de luchtaanvallen van Sudan in het zuiden veroordeeld.

Ook de 'daden van gewapende groepen met als doel het ten val brengen van de regering van Sudan of Zuid-Sudan' werden scherp bekritiseerd.

De beide partijen moeten 'zonder voorbehoud' direct alle troepen terugtrekken en niet langer onderdak bieden aan rebellengroepen. Bovendien moeten de onderhandelingen met de AU binnen twee weken worden hervat en binnen drie maanden worden afgerond.

China en Rusland, die van oudsher tegen sancties zijn, stemden woensdag toch in met de resolutie - een teken dat de internationale gemeenschap zich steeds meer zorgen maakt over het grensconflict dat uit de hand dreigt te lopen.

Zuid-Sudan scheidde zich in juli vorig jaar af van Sudan na een burgeroorlog van twintig jaar. Het overwegend christelijke Zuid-Sudan en het goeddeels islamitische Sudan twisten sindsdien over de verdeling van de olievoorraden en hun botsende aanspraken op de grensstreek.