IJzerbedevaart verhuist naar 11 november
Foto: put
De IJzerbedevaart vindt vanaf volgend jaar niet meer plaats eind augustus. De manifestatie verhuist naar 11 november.

Het IJzerbedevaartcomité heeft besloten om de jaarlijkse IJzerbedevaart vanaf 2013 te laten plaats hebben op 11 november, zo meldt de website van de organisatie.

Vorige week werd al duidelijk dat er 'iets' op til was, na een artikel in het Vlaams-nationalistisch maandblad Doorbraak. Er waren zelfs geruchten dat de IJzerbedevaart zou verdwijnen. Verdwijnen doet de bedevaart evenwel niet, verhuizen doet hij wel.

Het comité stelt dat de bedevaart zich inschakelt 'in de internationale aandacht voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, en bij uitbreiding alle slachtoffers van oorlog en geweld'.

Zo wil het IJzerbedevaartcomité terugkeren naar de oorsprong van de bijeenkomst in Diksmuide: een piëteitsvolle herdenking van onze soldaten aan ‘het Belgisch-Duitse front op Vlaamse grond’.

Met de keuze van 11 november wil het IJzerbedevaartcomité naar eigen zeggen niet in concurrentie treden met andere herdenkingen op dezelfde dag (daarom zal voor een passend uur worden gekozen), maar wil ze een eigen geluid laten horen in het universele concert bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Vlaamse eisen

Lang gold de IJzerbedevaart als een Vlaamse hoogmis waar de Vlaamse beweging haar eisen kenbaar maakte voor meer autonomie. De uitspraak 'Waalse vrienden laat ons scheiden' van Lionel Vandenberghe weerklonk enkele jaren geleden op de wei.

Die politieke betekenis verminderde de laatste jaren, ook door de concurrentie van de IJzerwake sinds 2003.

Vooral de editie van 1996 was bijzonder incidentrijk. Aanhangers van het toenmalig Vlaams Blok bestormden het podium uit protest tegen de te 'softe' of 'linkse' koers van het IJzerbedevaartcomité. Het incident maakte de breuk tussen de traditionele Vlaamse beweging en haar extreem-rechtse fractie goed zichtbaar.

Het comité zelf zegt over zijn politieke missie het volgende:

'In de loop van de tijd werd de IJzerbedevaart hét moment en dé plaats waar de Vlaamse Beweging, naast haar oproep voor vrede en verdraagzaamheid, de politieke eis van autonomie verwoordde en kracht bijzette. Deze jarenlange strijd is niet zonder gevolgen gebleven. Het IJzerbedevaartcomité heeft decennialang geijverd voor meer en democratischer autonomie. Mede dankzij zijn druk kwamen de verschillende staatshervormingen tot stand. De historische evolutie heeft ertoe geleid dat Vlaanderen niet alleen eigen taal en cultuur kon ontwikkelen, maar ondertussen ook een eigen verkozen parlement en een eigen regering heeft. '

'Het IJzerbedevaart wil blijven wegen op de verdere richting die Vlaanderen moet uitgaan, in onderling overleg en discussie met het democratisch middenveld. De nieuwe staatsstructuur maakt het mogelijk dat de politieke eisen niet langer buitenparlementair, op straat, moeten worden bevochten maar dat dit nu ook kan binnen de geëigende democratische kanalen van de staatsordening. Wél blijft de IJzerbedevaart de plaats waar elk jaar de aspiraties rond de thema's Vrede, Vrijheid, Verdraagzaamheid worden verwoord.'