Tobback: 'Europa heeft minimumloonnorm en pensioennorm nodig'
Foto: Frederik Buyckx
Europa moet niet alleen begrotingsnormen opleggen maar heeft ook een minimumloonnorm en pensioennorm nodig, vindt Bruno Tobback, de voorzitter van de SP.A.

Tobback  is blij dat Europa denkt aan een relanceplan. Gisteren schreef El Païs dat de Europese Commissie werkt aan een soort 'Marshallplan' van 200 miljard euro om de economische motor van de EU weer aan de praat te krijgen. 

Op Radio 1 zei Bruno Tobback dat hij blij is dat Europa niet alleen bespaart en besparingen oplegt, maar nu ook praat over relance.

De beste relance is echter mensen zekerheid geven, zekerheid dat je een job hebt, daarvoor een goed loon krijgt en later een pensioen krijgt bijvoorbeeld.

Hij vindt dat Europa niet alleen begrotingsnormen moet opleggen maar ook normen rond de minimumlonen of de hoogte van de pensioenen.

Over het Belgisch relanceplan is Tobback voorzichtiger. 'Dat is een abstracte discussie. We hebben vier maanden geleden een regeerakkoord gesloten. Daarin zitten heel wat maatregelen om de economie te laten heropleven: de fraudebestrijding, maatregelen in de financiële sector, de pensioenhervorming.'

Hij vindt het vreemd dat er nu over nieuwe relanceplannen wordt gesproken terwijl de federale regering nog zal moeten besparen.