Unizo: 'De Leeuw pleit voor hogere werkloosheid'
Rudy De Leeuw (ABVV) Foto: AFP
Ondernemersorganisaties zijn niet opgezet met het voorstel van ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw om het minimumloon met 10 procent op te trekken. 'Hij pleit voor meer faillissementen en een hogere werkloosheid', zegt Karel Van Eetvelt van Unizo.

In aanloop naar 1 mei roept ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw maandag in De Morgen de werkgevers op om het minimumloon met 10 procent op te trekken. Voor een voltijds werknemer vanaf 21 jaar zou dat neerkomen op een verhoging van 1.472 euro naar 1.620 euro bruto.

De werkgeversorganisaties Unizo en NSZ schieten het voorstel af. De loonlasten in ons land zijn daarvoor te hoog, vinden ze. Het VBO vindt het voorstel wel sympathiek in tijden van hoogconjunctuur, maar 'nefast in crisisperiode'.

'De bedrijven die met minimumlonen moeten werken, hebben het de laatste tijd financieel al moeilijk genoeg', zegt Van Eetvelt. Een verhoging van het minimumloon betekent voor hen dus nog meer problemen. Van Eetvelt gaat er dan ook van uit dat geen enkele regering bereid is om die oproep te volgen.

'Als de loonkost met 15 procent verminderd wordt, dan hebben de bedrijven wat meer ademruimte', luidt het nog. 'Maar nu vind ik het een onverantwoord voorstel.'

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws vindt wel dat de kloof tussen de laagste inkomens en de werkloosheidsuitkering te klein is. Om de belastingdruk en loonkost te doen dalen, kunnen voor NSZ werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperkt worden. Ook het aantal verlofsystemen moet drastisch omlaag.

'Het minimumloon behoort reeds tot de hoogste van Europa, ook op netto-basis', kaart het VBO in een persbericht aan. Ook volgens het verbond zal het hogere minimumloon de werkloosheidsval opnieuw openzetten.

De Leeuw wil met de verhoging van het minimumloon moet de 'working poor' de kans geven op te klimmen naar de middenklasse. 'Dat is goed voor de economie, want het stimuleert de vraagzijde', aldus De Leeuw.