Jongeren bezetten leegstaande huizen uit protest tegen havenuitbreiding
De poldergehuchten Ouden Doel en Rapenburg moeten plaats maken voor de natuur Foto: wim kempenaers (wkb)
Een twintigtal jongeren uit de Beverse polderdorpen zijn in nacht van vrijdag op zaterdag gestart met een protestactie tegen de 'vernietiging van 1.500 hectare poldergebied en woonkernen', zoals die gepland staat in het voorlopige Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van de Vlaamse regering.

De jongeren, die hun nieuwe actiegroep 'De Derde Generatie' hebben gedoopt, bezetten momenteel vijf recent verlaten huizen in de Oude Arenbergpolder en willen de panden opknappen om erin te kunnen blijven wonen. Dat meldt de actiegroep via Jan Creve van actiegroep Doel 2020.

De vijf huizen zouden volgens de jongeren binnenkort worden gesloopt door de Maatschappij Linkerscheldeoever (LSO), de huidige feitelijke eigenaar. 'Daar is geen enkele reden toe. De huizen zijn mits wat herstelwerken nog perfect bewoonbaar', vinden de actievoeders. 'Ze zijn bovendien onderwerp van een erfgoedstudie die moet maken of ze voldoende waardevol zijn om ze te behouden.'

Met de actie willen de jongeren naar eigen zeggen duidelijk maken dat ze genoeg hebben van de 'vernietigingspolitiek' in de polder. 'Dat mensen moeten wijken en huizen worden gesloopt voor de aanleg van kunstmatige natuurgebieden is onaanvaardbaar', luidt het. 'Natuur en bewoning kunnen op de meeste plaatsen in de polder perfect samengaan.'

De actievoerders hopen nu met de Maatschappij LSO een vergelijk te vinden om de woningen te behouden. Ze zien zichzelf dan ook niet als krakers.

Havenuitbreiding zorgt voor conflict bij CD&V

Het gemeentebestuur van Beveren is bijzonder teleurgesteld dat de Vlaamse regering de beslissing over de uitbreiding van de haven op Bevers grondgebied, en dus ook het verdwijnen van de Beverse gehuchten Ouden Doel en Rapenburg, boven hun hoofden heeft genomen.

'Na de beslissing om Doel te laten verdwijnen, nog zo’n ramp, kregen we nochtans de uitdrukkelijke belofte dat het daarbij zou blijven', zegt een havenspecialist bij het gemeentebestuur. 'De gehuchten mochten bewoond blijven.'

Burgemeester en Vlaams parlementslid Marc Van De Vijver (CD&V) is boos, maar strijdvaardig. 'Het plan is nog lang niet definitief, het gaat om een voorontwerp dat aan een openbaar onderzoek moet worden getoetst. En zelfs als het daarna wordt goedgekeurd zijn we nog niet uitverteld. We zijn bereid hiermee naar het gerecht te trekken.'
 
Minister-president Kris Peeters (CD&V) is zich bewust van de lokale tegenstand in zijn partij. 'Dit was een moeilijke maar belangrijke afweging. Maar het is belangrijk dat de spanning die op het dossier zat, kan verdwijnen', liet hij vrijdag weten.