Van Rompuy acht vroegere eurotop mogelijk
Foto: epa
Het is mogelijk dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders reeds voor de geplande top van eind juni bijeenkomen om zich te beraden over de economische crisis. Dat heeft Herman Van Rompuy donderdag laten verstaan op de European Business Summit in Brussel.

De voorzitter van de Europese Raad waarschuwde echter voor overdreven verwachtingen. 'Er bestaan geen magische formules.'

De volgende topbijeenkomst van de Europese leiders is pas gepland voor 28 en 29 juni, maar het is niet uitgesloten dat er op een vroegere datum reeds 'een informeel diner' wordt gehouden om een 'open gedachtenwisseling' te houden ter voorbereiding van de beslissingen die in juni genomen moeten worden, zei Van Rompuy.

Relance

Van Rompuy roerde zich donderdag in het aanzwellende debat over de nood aan een Europees initiatief voor een economische relance. De dreigende recessie doet steeds meer beleidsmakers besluiten dat de tijd is gekomen om de budgettaire orthodoxie van het begrotingsverdrag aan te vullen met een 'groeipact', zoals ECB-voorzitter Mario Draghi het woensdag omschreef.

Als hefbomen op Europees niveau citeerde Van Rompuy onder meer de invoering van een Europees patent, het uitdiepen van de eenheidsmarkt, het aanboren van handelsopportuniteiten, het versterken van de arbeidsmobiliteit binnen Europa en het uitbreiden van de slagkracht van de Europese Investeringsbank.

Hervormingen

Van Rompuy beklemtoonde echter dat het opkrikken van de Europese concurrentiekracht vooral in de lidstaten moet gebeuren via structurele hervormingen. Hij verwees onder meer naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt in Spanje en Portugal. De Belg vroeg echter ook geduld. 'We moeten de waarheid vertellen. Er bestaat geen magische formule. Hervormingen vergen tijd en dat geldt ook voor hun impact op groei en jobs.'